ข่าวผู้บริโภค

ทวงสัญญาผลักดันกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเตรียมฟ้องโทลล์เวย์ ขึ้นราคา

by roung @January,29 2010 11.19 ( IP : 113...64 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค
photo  , 400x210 pixel , 85,481 bytes.

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายผู้บริโภค และกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนจากการขึ้นค่าผ่านทางโทลล์เวย์ กว่า 30 คน ร่วมกันยื่นจดหมายต่อ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ทวงสัญญาผลักดันร่าง พรบ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคฉบับประชาชนทั้งที่อยู่ในวาระด่วนพิเศษ ประธานรัฐสภารับปากไม่ได้นิ่งนอนใจ จะเข้าสู้การพิจารณาในอีก 2 สัปดาห์

โดยกฎหมายฉบับนี้ประชาชนร่วมกันเสนอโดยได้เข้าชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,000 รายชื่อตามรัฐธรรมนูญ และได้เสนอต่อประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ) ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคทั้งหมดยังได้แถลงข่าวที่จะนำเรื่องการขึ้นราคาค่าผ่านทางโทลล์เวย์ฟ้องศาลปกครองในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า วันนี้เรามาทวงสัญญาที่ประธานรัฐสภาให้ไว้ในการช่วยผลักดันองค์การอิสระผู้บริโภค เพราะ การขาดกลไกองค์การอิสระผู้บริโภค ทำให้ หน่วยงานรัฐเอื้อประโยชน์เอกชนเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น การขึ้นค่าผ่านทางโทลล์เวย์แบบหฤโหดรวดเดียวมากกว่า 40% จาก 55 บาท เป็น 85 บาท โดยไม่จำเป็นต้องขอความเห็นจากผู้บริโภค

“หลายมาตรการที่เป็นประโยชน์กับการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่มีการประกาศให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และจนบัดนี้ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคต่อนโยบายต่างๆ เช่น ฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหิน หรือการออกใบอนุญาต 3G ที่ไม่มีมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หากมีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นเหล่านี้จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง กฎหมายฉบับนี้ริเริ่มมากกว่า 12 ปี เรามายื่นที่สภาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่จนบัดนี้ยังไม่ได้เข้าพิจารณาทั้งที่อยู่ในวาระด่วนพิเศษ ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคอย่างใหญ่หลวง ” เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าว

พรบ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรนูญปี 2540 และ รัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ให้มีองค์การอิสระผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อกฎหมาย มาตราการ หรือ นโยบายของรัฐ และติดตามตรวจสอบการกระทำ หรือการละเลยการกระทำของหน่วยงานของรัฐ ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค

นางสาวสารี ยกตัวอย่างกรณีประกาศฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่ได้มีกลุ่มผู้บริโภคเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันในรูปแบบองค์การอิสระผู้บริโภค ทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นสาธารณะ ที่ได้รับการวิพากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากกลไกองค์การอิสระผู้บริโภคเกิดขึ้นจริง ผู้บริโภคทั่วประเทศจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องให้ ส.ส. ในสภาไม่ว่าจะเป็นผ่านรัฐบาลหรือฝ่ายค้านให้ช่วยกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านโดยเร็ว เพื่อจะได้มีการก่อตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

“รัฐบาลออกระเบียบสำนักนายกฯจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะต้องรีบแก้ปัญหาที่ถูกนักลงทุนกดดัน แต่ปัญหาของผู้บริโภค กลับไม่ได้รับการเหลียวแล”

ทางด้าน ตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ (ครม.) นายจิรายุ แสงเล็ก กล่าวว่า ขณะที่ยังไม่มีองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคมาฟ้องแทนประชาชน แต่มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นกรณีการขึ้นราคาค่าโทลล์เวย์มหาโหด เครือข่ายผู้บริโภคจึงตัดสินใจที่จะฟ้องศาลปกครองในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้

“กิจการที่เป็นสาธารณูปโภค รัฐต้องเข้ามาดูแลจัดการเรื่องราคาให้เป็นธรรม ถึงแม้ว่าจะมีความจำเป็นที่ต้องให้เอกชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน แต่หน่วยงานของรัฐก็ยังจำเป็นต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้ประชาชนโดนเอาเปรียบ”

นายจิรายุ เน้นว่านโยบายสาธารณูปโภคที่รัฐจัดให้ ประชาชนต้องช่วยกันเข้ามาตรวจสอบ และหากเป็นไปได้ ประชาชนควรมีสิทธิถือครองหุ้นในรูปแบบกองทุนประชาชน ไม่ใช่ว่าปล่อยให้กิจการนี้อยู่ในกลุ่มนายทุนไม่กี่กลุ่มเเละสุดท้ายกลุ่มทุนนี้กลับมาขูดรีดประชาชนโดยให้ดูจากต้นทุนการสร้างโทลล์เวย์เเละคำนวนรายได้ในเเต่ละปีจะเห็นว่าเป็นการค้ากำไรเกินควรซึ่งขัดกับหัวใจของรัฐที่ต้องมีหน้าที่ปกป้องประชาชนเเต่กลับปล่อยให้ประชาชนถูกขูดรีด

กลุ่มผู้บริโภคได้เชิญชวนประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องค่าผ่านทางโทลล์เวย์ ในพบกันไปที่ศาลปกครอง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ในเวลา 09.00 น.

ที่มา : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค วันที่ 29 มกราคม 2553

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

วิทยุเสียงผู้บริโภค
วิทยุเสียงผู้บริโภค


สถานีวิทยุ มอ. 88
สถานีวิทยุ มอ. 88

On Air

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone