องค์การอิสระผู้บริโภค

by roung @November,03 2009 09.42 ( IP : 113...255 )
photo  , 500x350 pixel , 87,759 bytes.

รายการหัวเรื่อง

  1. ภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหว รณรงค์องค์การอิสระผู้บริโภค

  2. องค์การอิสระผู้บริโภค: ความเป็นมา : หลักการสำคัญ : และบันทึกเหตุการณ์การเสนอกฎหมาย จากภาคประชาชน

  3. ร่าง - พระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภคhttp://www.consumerthai.org/index.php?

  4. ข้อเสนอต่อนโยบาย กฎหมายและมาตรการการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค

  5. ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ เพื่อกฎหมายผู้บริโภค

  6. เปรียบเทียบ(ร่าง) พ.ร.บ.องค์การอิสระผู้บริโภคของภาคประชาชนกับของรัฐบาล

  7. สาระสำคัญ มาตรา 57-61 รัฐธรรมนูญ

  8. กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ด้านพลังงานและการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ เรื่อง "องค์การอิสระผู้บริโภค ก้าวใหม่ภาคประชาชน"

  9. รายงานการพิจารณา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง เสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร 16 มีนาคม 2554

10.US President John F. Kennedy ประธนาธิบดีสหรัฐ ได้กล่าวถึงสิทธิผู้บริโภคสากลเมื่อ 15 มีนาคม ค.ศ. 1962 ไว้ดังนี้

เมนูหลัก

วิทยุเสียงผู้บริโภค
วิทยุเสียงผู้บริโภค


สถานีวิทยุ มอ. 88
สถานีวิทยุ มอ. 88

On Air

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone