กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นเรื่อง วัคซีนทางเลือกต้องจ่ายแพงกว่า 2,000 บาท เพราะต้องเสียภาษี 2 ครั้ง เป็น 14% ที่เผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ จาก

by Nalinee @18 พ.ค. 64 17:21 ( IP : 171...177 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค
photo  , 750x454 pixel , 263,127 bytes.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นเรื่อง วัคซีนทางเลือกต้องจ่ายแพงกว่า 2,000 บาท เพราะต้องเสียภาษี 2 ครั้ง เป็น 14% ที่เผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

สืบเนื่องจากมีการส่งต่อข้อความโดยระบุว่า ต้องจ่ายเงินมากกว่า 2,000 บาท เพราะวัคซีนทางเลือกต้องเสียภาษีเพิ่มถึง 2 เด้ง เป็น 14% ของราคาเดิม อย่างไรก็ตามทางกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนทางข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การนำเข้าวัคซีนทางเลือกเข้ามาใช้ในประเทศต้องเสียภาษี 2 ครั้ง 14% นั้นไม่เป็นความจริง

เมื่อนำมาคำนวณตามระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือ ภาษีขายหักภาษีซื้อ ยกตัวอย่าง เช่น ผู้นำเข้าวัคซีนได้นำเข้าวัคซีนมาในราคา 100 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการนำเข้า 7% คิดเป็นภาษีซื้อ 7 บาท (ซึ่งภาษีซื้อนี้ผู้นำเข้าสามารถนำมาขอคืนได้หรือเอาไปหักออกจากภาษีขายได้) และเมื่อผู้นำเข้าขายวัคซีนออกไปในราคา 100 บาทเช่นกัน (กรณีไม่มีการชาร์ต 10% ตามที่เป็นข่าว) ก็จะเสียภาษีขาย 7% คือ 7 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้คือ ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ (7 บาท – 7 บาท) = 0 บาท ดังนั้น ที่กล่าวว่าเสียภาษีซื้อ 7 บาท บวกภาษีขายอีก 7 บาท รวมเป็น 14 บาท จึงไม่ถูกต้องแต่อย่างใด

ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หากพบข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควิด-19 สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ ddc.moph.go.th โทรสายด่วน 1422 จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ภาพ + อ้างอิง : Anti-Fake News Center Thailand https://bit.ly/33TeaKN

ที่มา : https://www.hfocus.org/content/2021/05/21674?fbclid=IwAR1Kd1w2Kace7CInwHLrKrEiK_-6ynuRX4O9j2zIEPmTOyqbUd134Fyp5R4

Relate topics