" เวทีประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนและแกนนำสุขภาพเด็กจังหวัดใต้ล่าง "

by Nalinee @16 มี.ค. 64 11:15 ( IP : 14...175 ) | Tags : กิจกรรม
  • photo  , 960x540 pixel , 69,891 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 70,876 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 73,128 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 57,625 bytes.

วันที่ 15 มีนาคม 2564

" เวทีประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนและแกนนำสุขภาพเด็กจังหวัดใต้ล่าง "
โครงการ : จัดบริการให้คำปรึกษาแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในการนำชุมชน 7 จังหวัด เขต 12 สงขลา

มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักต่อความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดและ ทำความเข้าใจแผนงานโครงการจัดบริการให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ในแกนนำชุมชน 7 จังหวัดเขต 12 สงขลา

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง