เช็ก ใครบ้างมีสิทธิได้ "บัตรทอง"

by Nalinee @16 ก.ย. 63 12:20 ( IP : 180...251 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค
photo  , 154x85 pixel , 6,893 bytes.

เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้ "บัตรทอง" ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กที่นี่

“สิทธิบัตรทอง” หรือ “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตโดยจะต้องลงทะเบียนไว้กับสถานพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษาซึ่งทั่วไปมักจะเลือกสถานพยาบาลใกล้บ้าน ล่าสุดได้ยกเลิกเก็บ 30 บาทในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ใช้สิทธิบัตรทองกับสถานพยาบาลอยู่คนละพื้นที่ สามารถใช้สิทธิบัตรทองแบบฉุกเฉินกับสถานพยาบาลนอกเขตพื้นที่ได้ แต่ถ้าเจ็บป่วยทั่วไปใช้สิทธิข้ามเขตต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้บัตรทอง มีดังต่อไปนี้

1.เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3.ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ เช่น               -ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

              -ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว

              -ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

หลักฐานในการสมัคร "บัตรทอง" ประกอบด้วย

              1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) แทน
                2.สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หากเป็นบ้านเช่า หรือ หอพัก

              3.หลักฐานอื่่นๆ เช่น สัญญาเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์บ้านที่แสดงว่า ผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นจริง
                4.แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อขอทำบัตรทองได้ที่

            1.สำนักงานเขต 19 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย คลองสามวา คลองเตย ธนบุรี บางกะปิ บางขุนเทียน บางพลัด บางแค ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว สายไหม หนองจอก หนองแขม หลักสี่ และห้วยขวาง เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.00 น.

            2.สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยสามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้

            3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาย่อยหมอชิต 2 เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. 2.สาขาย่อยตลาดยิ่งเจริญ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.30 น. และ 3.สาขาย่อยวัดไทร เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ซึ่งทั้ง 3 สาขานี้สามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้

            4.ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน ระยะเวลาการเปิดให้บริการ ยังไม่มีกำหนดปิด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้

**สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ติดต่อลงทะเบียนทำบัตรได้ที่ **

          1.สถานีอนามัย
          2.โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน

          3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดให้บริการในวันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่มา : https://www.thansettakij.com/

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง