เวทีโซน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2563

by Nalinee @8 ก.ย. 63 10:31 ( IP : 180...65 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระ เมือง กระแสสินธุ์ สิงหนคร และระโนด  ได้จัดเวทีกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโซนพื้นที่  ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม สสอ.สทิงพระ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์ปัญหาด่านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในแต่ละพื้นที่ และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยน ดังนี้

●ตัวแทน สสอ.ให้ข้อมูล เรื่องสถานการณ์ กล่งโฟม ซึ่งเป็นนโยบาย ในส่วนหน่วยงานราชการในพื้นที่ ปลอดโฟม 100% ในส่วนของร้านค้าร้านอาหารต่างๆ ประมาณ 50%  และร้านชำในพื้นที่ อ.สทิงพระ ประมาณ 300 กว่าร้าน และได้มีการให้ข้อมูลเรื่องการขายยาอันตรายในร้านชำ ซึ่งขายได้เฉพาะยาสามัญประจำบ้านเท่านั้น
■อ.สทิงพระ การใช้สารเคมีในการเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ทำการเกษตร และ สสอ.ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน ต.ดีหลวง ที่มีการมำเกษตรอินทรีย์แต่เจอสารเคมีตกค้างที่อยู่ในดิน

■ในพื้นที่อำเภอเมือง แลกเปลี่ยนข้อมูล ยังเจอปัญหายาชุดในร้านชำ ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงการ การอ่านฉลาก โดยของบกองทุนฯ

■อ.กระแสสินธุ์ ประเด็นรถพุ่มพวง ที่มาขายในชุมชน ซึ่งมีขายทุกอย่าง มีอาหารที่บรรจุกล่องโฟม

■อ.ระโนด ประเด็นมีการรณรงค์เสียงตามสายเรื่องการลดใช้โฟม และการขายยาที่บ้านของคนในชุมชน

■อ.สิงหนคร ประเด็น น้ำมันทอดซ้ำ เป็นต้น

Relate topics