ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพประชาชน สงขลา (ศูนย์ไทรงาม) และเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมือง ลงพื้นที่ให้ความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

by Nalinee @15 มิ.ย. 63 10:02 ( IP : 180...57 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม
  • photo  , 960x720 pixel , 121,053 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 129,171 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 101,494 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 128,833 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 126,631 bytes.

เมื่อตอนเย็นวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพประชาชน สงขลา (ศูนย์ไทรงาม) และเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเงืองสงขลา ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพฯแก่ อสม.ชุมชนกุโบร์ ในช่วงโควิด-19 เพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและสามารถเผยแพร่ถ่ายทอดข้อมูลต่อไปได้ให้กับคนในชุมชน....

ขอบคุณข้อมูล จากเฟสบุ้ก #สมจิต ฟุ้งทศธรรม

Relate topics