มารู้จักผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

by Nalinee @13 เม.ย. 63 10:02 ( IP : 171...103 ) | Tags : ข้อมูลผู้บริโภค
photo  , 543x768 pixel , 287,871 bytes.

มารู้จักผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ใช้เพื่อลดจำนวนเชื้อโรคให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น สารเคมีในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ อย. ดูแล

-กลุ่มอัลดีไฮด์

-กลุ่มคลอรีน

-กลุ่มเกลือของคลอร์เฮกวิดีน

-กลุ่มฟีนอล

-กลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก

ข้อควรปฏิบัติ

-ควรสวมถุงมือก่อนใช้ทุกครั้ง

-อ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเครงครัด

-เก็บให้พ้นมือเด็ก

ที่มา : https://oryor.com/

Relate topics