ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการ

by Nalinee @9 เม.ย. 63 10:38 ( IP : 171...54 ) | Tags : ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 540x960 pixel , 92,954 bytes.
  • photo  , 453x960 pixel , 70,226 bytes.
  • photo  , 453x960 pixel , 47,859 bytes.
  • photo  , 959x720 pixel , 79,276 bytes.
  • photo  , 720x959 pixel , 54,864 bytes.

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการ โดยการจัดทำปลอกใส่หน้ากากอนามัย มอบให้ รพ.ในจังหวัดสงขลา เพื่อยืดอายุการใช้งานของหน้ากากอนามัย และช่วยให้บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ต่อไป และหาก รพ.ใดต้องการเพิ่มสามารถติดต่อมาได้ที่สมาคมผู้บริโภคสงขลา

#ร่วมแรงร่วมใจร่วมสู้ไปด้วยกันหยุดไวรัสโควิด_19

#ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตังหวัดสงขลา

#สมาคมผู้บริโภคสงขลา

Relate topics