จับตา 7 สิทธิบัตรกัญชา ทำไมไม่ยกเลิก

by Nalinee @December,07 2018 10.00 ( IP : 183...134 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค
photo  , 960x767 pixel , 128,297 bytes.

หลังจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักวิชาการเปิดเผยการรับคำขอสิทธิบัตรกัญชาโดยไม่ชอบของบริษัทต่างชาติ ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์โดยรัฐมนตรีว่าการฯและกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แจ้งเพิกถอนคำขอและแจ้งปฏิเสธการรับจดสิทธิบัตรแล้วจำนวน 3 สิทธิบัตร (ไม่รวมที่บริษัทละทิ้งคำขอเองแล้ว 2 สิทธิบัตร)

อย่างไรก็ตาม ยังมีสิทธิบัตรอีก 7 สิทธิบัตร ซึ่งอยู่ในขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขก่อนประกาศ 1 คำขอ ประกาศคำขอรับสิทธิบัตร 4 สิทธิบัตร และยื่นคำขอให้ตรวจสอบสิทธิบัตรจำนวน 2 สิทธิบัตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำตอบจากกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเหตุใดจึงไม่ยกเลิก ทั้งๆที่อาจขัดต่อมาตรา 5 (ไม่มีความใหม่ และไม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น) และมาตรา 9 ( ต้องไม่ใช่สารสกัดจากพืช และการประดิษฐ์สำหรับการรักษาบำบัดโรค)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 BIOTHAI จะเดินทางร่วมกับคณะ FTA Watch เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีคำขอสิทธิบัตรดังกล่าว รวมทั้งแนวทางอื่นในการปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางมาจากการตรวจสอบล่าสุดในเว็บไซท์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และจากคำแถลงก่อนหน้านี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

ที่มา: https://www.facebook.com/biothai.net/

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง