ร่วมลงชื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ....

by khaohom @22 พ.ย. 61 09:50 ( IP : 14...132 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 280x321 pixel , 103,495 bytes.

ร่วมลงชื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ...

ร่วมลงชื่อเสนอที่


การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค สำคัญอย่างไร มีอำนาจ หน้าที่อะไร จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยจริงหรือ ร่วมรับฟังได้ที่ รับฟังข้อมูลการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคได้ที่

Relate topics