เวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจ.สงขลา

by khaohom @20 พ.ย. 61 14:38 ( IP : 183...224 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 1548x871 pixel , 116,222 bytes.

**19 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจ.สงขลา เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลและร่วมกันแลกเปลี่ยน สถานการณ์การทำงานประเด็นรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย และประเด็นความปลอดภัยทางถนนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมกันกำหนดรูปแบบกลไกการทำงานร่วมกัน **

ซึ่งมีประเด็น ข้อเสนอในการขับเคลื่อนคือ ประเด็นรถรับส่งนักเรียน มาตรฐานสัญญาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยทางถนนซึ่งเวทีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนด้วยกัน เช่นสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ทางด้านคปภ.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สื่อมวลชนคือวิทยุ มอ.FM 88 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลาและเครือข่ายผู้บริโภคจ.สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะ แนวทางการทำงานนถโดยสารสาธารณะปลอดภัยและความปลอดภัยทางถนน ซึ่ง ในระยะใกล้นี้ น่าจะมีแผนการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยกัน และ การที่จะให้ทางเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการในศูนย์ ถนนระดับท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาจุดเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนต่างๆในจังหวัดสงขลา

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง