การประชุมคณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านสื่อและโทรคมนาคม ครั้งที่7/2561

by Areeya @13 พ.ย. 61 15:38 ( IP : 183...100 ) | Tags : ปฏิบัติการผู้บริโภค
photo  , 1548x871 pixel , 113,851 bytes.

การประชุมคณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านสื่อและโทรคมนาคม ครั้งที่7/2561
ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น2 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยมีประเด็นดังนี้

  1. งานศึกษาการเฝ้าระวังโฆษณาแฝงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยผู้ทำการศึกษาคือ นางสาวบุณยาพร  กิตติสุนทโรภาศ นักวิจัยอิสระ ซึ่่งงานศึกษาการเฝ้าระวังโฆษณาแฝงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล โดยแบ่งการเฝ้าระวังครอบคลุมหมวดตามใบอนุญาตประเภทช่องจาก กสทช. ได้แก่ช่องสาธารณะ ช่องธุรกิจ  ช่องเด็ก ช่องข่าวและช่องวาไรตี้

2.การคืนข้อมูลผลการสำรวจตามแบบฟอร์มแนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากเครือข่ายผู้บริโภคละภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่าไม่มีการทำความเข้าใจ การแจกเอกสาร และไม่มีการติดป้ายแสดงข้อมูลบริษัทก่อสร้างและบริษัทโทรคมนาคมเจ้าของเสาสัญญาณให้เห็นอย่างชัดเจน

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง