คอบช. จี้ สปช ดันร่างรัฐธรรมนูญ ม.48 ห้ามควบรวมสื่อ พร้อมเพิ่มมิติคุ้มครองผู้บริโภค

by khaohom @April,24 2015 10.42 ( IP : 114...35 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 600x338 pixel , 80,270 bytes.

นางสาวชลดา บุญเกษม อนุกรรมการองค์การอิสรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสื่อและโทรคมนาคม (คอบช.สื่อและโทรคมนาคม) ยื่นหนังสือกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) ให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา48 ห้ามมิให้มีการควบรวมสื่อและให้เพิ่มเนื้อหาคุ้มครองสิทธิผู้บรโภคสื่อในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเป็นธรรมรอบด้านและปราศจากการครอบงำ พร้อมสนับสนุนการต่อสู้ของบริษัท Nation Multi media Group (NMG) เพื่อหลักการตามกฎหมายมิให้การควบรวมสื่อ

“การปฏิรูปสื่อนั้น เป็นกระบวนการที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วม เนื่องจากประชาชนเป็นฝ่ายรับข้อมูลข่าวสารที่มาจากสื่อทุกประเภท ในทุกรูปแบบ” คอบช.สื่อและโทรคมนาคม กล่าว

นางสาวชลดา กล่าวต่อไปว่า หากประชาชนถูกชี้นำความคิดทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม อันเนื่องมาจากการมีอิทธิพลจากกลุ่มทุนบางกลุ่มที่สามารถควบรวมสื่อไว้ในกำมือได้ อาจส่งผลร้ายต่อประเทศชาติในระยะยาว ที่นำมาซึ่งความระส่ำระสายในสังคมที่ปราศจากประชาธิปไตยทางความคิด

องค์การอิสระฯ ภาคประชาชนจึงมีข้อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้ผลักดันประเด็นมนร่างรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้

  1. ให้คงไว้ซึ่งข้อบัญญัติตามมาตรา 48 เพื่อให้สื่อมวลชนรักษาความเป็นอิสระจากการควบรวมสื่อจากกลุ่มทุน

  2. ให้เพิ่มข้อความในวรรคแรกของมาตรา 60 ในร่างรัฐธรรมนูญดังนี้

สิทธิผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเป็นธรรม รอบด้านและปราศจากการครอบงำย่อมได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคมีสิทธิ เข้าถึงสินค้าและบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

"ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นประชาธิปไตย และความเป็นอิสระจากการครอบงำความคิดของประชาชน

อนึ่ง องค์การอิสระฯภาคประชาชนสนับสนุนการต่อสู้ของบริษัท Nation Multi media Group ในการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิตาม มาตรา 31 ในพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ห้ามมิให้มีการถือสิทธิ์ข้ามสื่อหริอการควบรวมสื่อ” คอบช.สื่อและโทรคมนาคม กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผุ้บริโภค วันที่  23 เมษายน 2558

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง