สมาคมผู้บริโภค จ.สงขลา ปฏิบัติการสายตรวจประชาชนอาสา ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

by khaohom @April,22 2015 10.36 ( IP : 114...35 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 960x720 pixel , 105,912 bytes.

สืบเนื่องจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลา จัด “โครงการอบรมเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและสายตรวจประชาชนอาสา” โดยใช้แอพไลน์ร้องเรียนเพื่อพัฒนารถโดยสารปลอดภัย

ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้เริ่มปฏิบัติการร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 กับขนส่งจังหวัดสงขลา ณ จุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ พรุพ้อ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งทางสมาคมฯ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ ทราบถึงสิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และช่องทางในการร้องเรียนหากเจอปัญหา โดยการแจกแผ่นพับคู่มือผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

และนอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทขนส่งจำกัดในการนำแผ่นพับคู่มือผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนำไปแจกแก่ผู้โดยสารบนรถของทางบริษัทเองด้วย นอกจากกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แล้วทางสมาคมฯ ซึ่งร่วมกับทางขนส่งจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดใช้กรุ๊ปไลน์สายตรวจประชาชนอาสา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ อีกช่องทางหนึ่งร่วมกับสายด่วน 1584 โดยจะมีการประมวลผลอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มข้นในช่วงเทศกาลต่างๆ ต่อไป

สำหรับปฏิบัติการใช้กลุ่มไลน์เตือนภัยดังกล่าว เป็นแนวทางเพื่อป้องกันและคาดหวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุเสียหาย ซึ่งหากพบพนักงานขับรถ มีพฤติกรรมการขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถเร็ว คนขับมีกลิ่นแอลกอฮอล์สงสัยจะมีการดื่มสุรามาก่อนการขับรถ หรือ ให้บริการไม่สุภาพ ไม่มีเข็มขัดนิรภัย บรรทุกเกิน หรือสภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดสงขลา สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ที่สมาคมผู้บริโภคสงขลา 08-9466-6695

ที่มา : สมาคมผู้บริโภคสงขลา  วันที่  11 เมษายน 2558

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง