กิจกรรม

ผู้บริโภคเร่งสภาฯคลอดกม.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

by khaohom @December,04 2014 10.11 ( IP : 114...92 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 600x338 pixel , 56,125 bytes.

วันนี้ (18 พ.ย. 57-กรุงเทพฯ) นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เข้ายื่นหนังสือต่อ นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัดเทียมอานารยะประเทศ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อลดการเอาเปรียบกันในสังคมตามเจตนารมณ์ที่ต้องการคืนความสุขให้คนในสังคม

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม กล่าวว่า แม้จะมีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคมากมาย แต่ผู้บริโภคก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปที่หน่วยงานไหนดี จึงอยากให้มีองค์กรที่เป็นเจ้าภาพทำหน้าที่ one stop service เพราะ สคบ.เองก็มีข้อจำกัดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง ทั้งกฎหมายยังเขียนไว้ว่าเรื่องใดที่มีองค์กรเป็นเจ้าภาพอยู่แล้ว สคบ.ก็ไม่ได้รับเรื่อง หรือรับก็ส่งต่อและไม่ได้ตามเรื่องให้ผู้บริโภค จะเห็นว่ารัฐมีการออกกฎหมาย ระเบียบ กติกาหลายอย่างที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ดังจะเห็นจากกรณีคนเก็บขยะเอาซีดีไปขายแล้วติดคุก จึงเกิดคำถามว่าชนใดร่างกฎหมายก็สนองตอบชนนั้น ซึ่งบางเรื่องก็ยังขาดองค์กรดูแลผู้บริโภค เราจึงได้ผลักดันกฎหมายองค์กรอิสระฯ มาถึง 17 ปี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านมาถึงสภาร่วม เหลือเพียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติ นี่เป็นกฎหมายที่จะทำให้ประชาชนมีที่พึ่งมีส่วนร่วมในการออกกฎกติกา เพื่อถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และประชาชน

ขณะที่ นายกมล สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า จะเร่งให้เกิดกฎหมายต่อไป และเห็นด้วยกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่มา : http://www.consumerthai.org/web/index.php/news/general-consumers-news/consumers-news/25-181157001

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง