กิจกรรม

วิทยุยุค คสช.โฆษณาผิด กม.เพียบ อ้างรักษาโรคครอบจักรวาล กสทช.เร่งสั่งระงับ

by khaohom @November,06 2014 11.41 ( IP : 114...53 ) | Tags : กิจกรรม
  • photo  , 960x720 pixel , 162,978 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 163,001 bytes.

  เครือข่ายผู้บริโภคเผยวิทยุยุค คสช. โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมากถึง 88% ทั้งโฆษณายา อาหารเสริมเกินจริง อวดอ้างสรรพคุณรักษาครอบจักรวาล เสริมสมรรถภาพทางเพศและความงาม แนะนักจัดรายการ เจ้าของคลื่นส่งโฆษณาให้ สสจ. ตรวจสอบก่อน ช่วยลดการทำผิดได้ ด้าน กสทช. เผยหาก อย. ฟันธงผิดจริงพร้อมสั่งระงับออกอากาศ ปรับวันละ 2 หมื่นบาท ระบุผิดซ้ำจ่อถอนใบอนุญาต อย. เร่งแก้กฎหมายเพิ่มโทษปรับถึงหลักแสนบาท


        วันนี้ (5 พ.ย.) ที่โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค นายพชร แกล้วกล้า ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวในการแถลงข่าว “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในยุค คสช.” ว่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภค 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. กาญจนบุรี เพชรบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด พะเยา ลำปาง สุราษฎร์ธานี สงขลา และ สตูล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อจัดการปัญหา สร้างความตื่นตัวให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 - พ.ค. 2558 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางคลื่นวิทยุในช่วง มิ.ย.- ก.ย. 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาควบคุมกิจการกระจายเสียง โดยเฝ้าระวังจำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1 สัปดาห์ ทางสื่อวิทยุจำนวน 33 คลื่นใน 10 จังหวัด แบ่งเป็นคลื่นหลัก 31 คลื่น และคลื่นวิทยุออนไลน์ 2 คลื่น พบว่า 29 คลื่น หรือร้อยละ 88 มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายรวม 103 รายการ แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม 54 รายการ ยา 35 รายการ เครื่องสำอาง 13 ราย และโฆษณาสถานพยาบาล 1 รายการ
        น.ส.สิรินนา เพชรรัตน์ ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมที่โฆษณาผิดกฎหมายจำนวน 54 รายการนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบำรุงรักษาร่างกาย - รักษาโรคเฉพาะ รักษาโรคครอบจักรวาล กลุ่มเสริมความงาม เช่น ลดความอ้วน ช่วยผิวขาว และกลุ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศ ที่พบมากคือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอายแคร์ซอฟท์เจล พบมากถึง 5 จังหวัด กาแฟลิลลี่พลัส 4 จังหวัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบญจไท น้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัส เป็นต้น พบ 3 จังหวัด ส่วนผลิตภัณฑ์ยาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มยาอันตรายที่ห้ามโฆษณา กลุ่มยาที่โฆษณาสมรรถภาพทางเพศ ความสวยงาม กลุ่มนาโฆษณารักษาครอบจักรวาล และกลุ่มยาที่โฆษณาลดแลกแจกแถมเพื่อการขายและส่งเสริมการใช้ยาเกินความจำเป็น ที่พบมาคือ วีกิ๊ฟ สมุนไพรชนิดน้ำและแคปซูลสมว่านนากสามสี ยาน้ำสตรีฟลอร่าพลัส จำนวน 5 จังหวัด เป็นต้น
        “เครือข่ายฯได้ประสานข้อมูลการเฝ้าระวังไปยัง กสทช. และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว เพื่อให้ดำเนินการแก้ปัญหาตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ อยากเตือนผู้บริโภคว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะเช่นนี้จะก่อปัญหาสุขภาพแก่ผู้บริโภคเอง เช่น โฆษณารักษาสารพัดโรคทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลงเชื่อและหยุดยาของตนเอง อาจเป็นอันตรายได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการร้องเรียนการเสียชีวิตจากกรณีเช่นนี้มายังเครือข่ายฯหลายราย” น.ส.สิรินนา กล่าว
        น.ส.ศิริวรรณ อำนวยสินศิริ ผู้ประสายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ในการแก้ปัญหานั้น เครือข่ายผู้บริโภคบางแห่ง เช่น ลำปาง มีข้อตกลงร่วมกันของนักจัดรายการวิทยุและคลื่นธุรกิจที่จะไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย โดยผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ก่อน ซึ่งจากตรวจสอบหลังดำเนินการพบว่าทั้ง 16 สถานี ของ จ.ลำปาง ยังไม่พบการโฆษณาผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บางพื้นที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภครู้เท่าทัน จับเข่าพูดคุยกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในพื้นที่เพื่อการคัดกรองเนื้อหาก่อนออกอากาศ เป็นต้น เป็นการให้ผู้ประกอบการคัดกรองดูแลกันเอง
        นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค อย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนจาก อย.ก่อน มี 3 ประเภทคือ ยา อาหารที่แสดงสรรพคุณคุณประโยชน์ และเครื่องมือแพทย์ ส่วนเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียน แต่จะมีการควบคุมเรื่องการโฆษณา สำหรับปัญหาในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย แม้ อย.มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคอยเฝ้าระวังตามสื่อต่างๆ แต่ยอมรับว่าสื่อวิทยุซึ่งมีจำนวนมากนั้นทำได้ยาก เพราะ อย.ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค ต้องอาศัยความร่วมมือจาก สสจ. ในพื้นที่ที่มีกลุ่มงานเภสัชกรทำหน้าที่เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเครือข่ายในการร่วมเฝ้าระวังด้วย ขณะที่บทลงโทษในปัจจุบันยังไม่รุนแรง แต่ขณะนี้กำลังเร่งแก้กฎหมายให้บทลงโทษรุนแรงขึ้น เช่น โฆษณายา หรืออาหารผิดกฎหมายมีโทษปรับ 1 แสนบาท จากเดิมที่ปรับเพียงแค่หลักพันถึงหลักหมื่น และเมื่อศาลตัดสินก็มักจะปรับจำนวนน้อยกว่าโทษสูงสุดและให้รอลงอาญา
        ด้าน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช. กล่าวว่า หาก อย. ฟันธงว่าสถานีวิทยุใดก็ตามมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย กสทช. จะสั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นทันที ซึ่งหากไม่ระงับการออกอากาศการโฆษณาจะปรับวันละ 2 หมื่นบาท จนกว่าจะระงับการออกอากาศ และหากยังดำเนินการผิดซ้ำๆ ก็อาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตในที่สุด เพราะปัจจุบันกิจการวิทยุท้องถิ่น บริการธุรกิจ รวมไปถึงทีวีดาวเทียม ทีวีเคเบิล จะได้รับใบอนุญาตไม่นาน หากมีการทำผิดก็จะนำมาประเมินพิจารณาในการต่อใบอนุญาต สำหรับคลื่นวิทยุหลัก เช่น วิทยุทหารอากาศ จ.ขอนแก่น และ สวพ. ขอนแก่น เป็นต้น ที่เครือข่ายได้ส่งข้อมูลการเฝ้าระวังมานั้น อย. ได้พิจารณาแล้วว่าโฆษณาผิดกฎหมายจริง ขณะนี้ กสทช. ได้สั่งระงับการออกอากาศโฆษณาดังกล่าวแล้ว หากไม่ระงับการออกอากาศก็จะปรับวันละ 2 หมื่นบาทเช่นกัน รวมถึงพิจารณาในการต่อใบอนุญาตด้วย

ที่มา  : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 พฤศจิกายน 2557

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

วิทยุเสียงผู้บริโภค
วิทยุเสียงผู้บริโภค


สถานีวิทยุ มอ. 88
สถานีวิทยุ มอ. 88

On Air

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone