อยากทราบว่าใครผิด

by allnew @19 ส.ค. 57 10:57 ( IP : 223...63 )

คือว่าบ้านผมอยู่ในสวนยาง แล้วกิ่งไม้หักมาทับสายไฟ ทำให้สายไฟขาด ไฟดับแล้วมีคนมาบอกว่าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเค้าเสียหาย แล้วเค้าก็มาเรียกร้องค่าเสียหาย แล้วยังพาหัวหน้าการไฟฟ้ามาอีก แล้วมาด่าคนที่บ้านผม แล้วจะให้คนที่บ้านผมเอากิ่งไม้ออกเองแล้วถ้าเกิดไฟช๊อตขึ้นมาจะทำยังไงครับ แบบนี้ผมควรทำอย่างไรครับ

Comment #1
สมาคมผู้บริโภคสงขลา (Not Member)
Posted @26 ส.ค. 57 16:40 ip : 114...30

ปรึกษาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมได้เลยคะ

จังหวัดสงขลา จัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรม” ตาม มติ คสช. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบาย “คืนความสุขแก่ประชาชน” โดยจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด

      วันนี้ (1 ส.ค.) นายธำรง เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ให้จังหวัดสงขลา จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชน การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามาตรา 32
      ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน และทุกมิติ ได้แก่ การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและการปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ การคุ้มครองป้องกัน หรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม ตลอดทั้งการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม สนองต่อนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลา จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา”
      สำหรับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และมีปลัดจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าศูนย์ มีบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันให้บริการประชาชน โดยประชาชนที่ต้องการร้องเรียน และขอความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังใหม่ อ.เมืองสงขลา โทร.0-7432-1562 หรือสายด่วน 1567 หรือเว็บไซต์จังหวัดสงขลา www.songkhla.go.th