กฎหมายไม่เข้ม พบขนบุหรี่เถื่อนข้ามชายแดนไทย-ลาว-พม่า เกลื่อน จี้เร่งแก้ปัญหา

by khaohom @14 ส.ค. 57 09:52 ( IP : 114...30 ) | Tags : ประชาสัมพันธ์
photo  , 400x265 pixel , 19,245 bytes.

วิจัยพบสิงห์อมควันรับรู้ปัญหาบุหรี่เถื่อนรอบชายแดนไทย - ลาว - พม่า เหตุกฎหมายไม่เข้มงวด ขนข้ามทั้งทางบกทางน้ำ จี้เร่งแก้ปัญหา

กฎหมายไม่เข้ม พบขนบุหรี่เถื่อนข้ามชายแดนไทย-ลาว-พม่า เกลื่อน จี้เร่งแก้ปัญหา         นายเสถียร ฉันทะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย​ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนชายแดนภาคเหนือไทย - ลาว - พม่า สถานการณ์และแนวทางการสร้างกลไกความร่วมมือในการควบคุมระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน ในการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ว่า จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ทุกวันโดยไม่ทราบว่าเป็นบุหรี่เถื่อน ร้อยละ 22.90 ทราบว่าเป็นบุหรี่เถื่อน ร้อยละ 14.10 โดยมีพฤติกรรมข้ามไปซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน ร้อยละ 38.50 และรับรู้ว่าพื้นที่ชายแดนภายในประเทศมีการจำหน่ายบุหรี่เถื่อนร้อยละ 28.70 โดยพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการค้าบุหรี่เถื่อน เพราะกฎหมายยังไม่เข้มงวด และเส้นทางชายแดนทำให้ขนย้ายสะดวก
        นายเสถียร กล่าวว่า ปัจจุบันการลักลอบบุหรี่เถื่อนมี 3 ลักษณะ คือ บุหรี่ปลอมยี่ห้อต่างประเทศ บุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศที่ไม่เสียภาษี และบุหรี่ปลอมของไทย โดยเส้นทางในการลักลอบค้าบุหรี่มีทั้งเส้นทางบก และเส้นทางลำน้ำโขง มีทั้งลักลอบขนาดเล็กและเป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับอนุภูมิภาค ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลักลอบค้าบุหรี่เถื่อน คือ โครงสร้างภาษีในประเทศ การเปิดตลาดการค้าเสรี อิทธิพลของจีนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาเป็นระบบเปิด ลักษณะทางภูมิศาสตร์และช่องทางการค้าตามแนวชายแดน การยอมรับของประชาชนต่อบุหรี่ในพื้นที่ชายแดน ผลตอบแทนการลักลอบจำหน่าย เป็นต้น
        “กลไกการสร้างความร่วมมือในการควบคุมบุหรี่เถื่อนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ควรสร้างกลไกความร่วมมือควบคุมบุหรี่เถื่อนระหว่างรัฐในพื้นที่ชายแดนติดต่อกันและภูมิภาคอาเซียนผ่านการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานร่วมในภูมิภาค การสร้างกลไกความร่วมมือทางกฎหมายควบคุมบุหรี่เถื่อนระหว่างประเทศ การสร้างกลไกความร่วมมือมาตรการภาษีในภูมิภาค และความร่วมมือควบคุมบุหรี่เถื่อนขององค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องสร้างการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ต่อไป” นายเสถียร กล่าว

ที่มา  : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 14 สิงหาคม 2557

Relate topics