ผลกระทบจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

by mondop @26 ก.ค. 57 15:33 ( IP : 113...55 )

ตอนนี้มีบริษัทจะมาทำการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ใกล้บ้านครับ ระยะประมาณ 100 เมตร ซึ่งไม่มีการชี้แจงใดๆให้ทราบ นอกจากติดป้าย บริเวณติดตั้งเฉยๆ ชาวบ้านในชุมชนจึงต้องการคัดค้านการติดตั้ง ควรจะดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

Comment #1
สมาคมผู้บริโภคสงขลา (Not Member)
Posted @8 ส.ค. 57 10:26 ip : 114...30

เบื้องต้นให้** โทรสอบถามข้อมูลการตั้งเสากับทาง อบต.หรือเทศบาล **ว่ามีการขออนุญาติถูกต้องหรือไม่ เพราะการตั้งเสาบริษัทต้องขอติดตั้งจากหน่วยงานข้างต้นก่อน

**และทำหนังสือขอระงับการติดตั้งเสาสัญญาณกับทางอบต.หรือเทศบาล ** เพื่อให้บริษัททำตามลำดับขั้นตอนการตั้งเสาที่ถูกต้องคือ ก่อนตั้งเสาต้องมีการจัดเวทีทำความเข้าใจกับคนในชุมชนก่อนตามประกาศของ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ข้อ๑๒.๕ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ผู้ประกอบการ มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่จะติดตั้งและบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในกรณี บริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น สถานพยาบาล โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจร้องขอให้มีการแสดงหลักฐานการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ในกรณีที่จำเป็น

ในหนังสือคัดค้านต้องรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบแนบไปด้วย และข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับคลื่นสัญญาณ(สามารถขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ)

+) เรื่องเสาสัญญาณเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบดำเนินการเพราะบริษัทก็ต้องรีบตั้งเสาอยู่แล้ว หากมีการติดตั้งเสาสัญญาณเสร็จแล้ว การถอนเสาสัญญาณจึงเป็นเรื่องยาก ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมมือร่วมใจในการคัดค้านด้วย