สมาคมผู้บริโภคสงขลาเตือน...ระวังเวที “ชำแหละพลังงานฯ” แอบอ้างชื่อองค์กรผู้บริโภครับจ้างทุนบิดเบือนข้อมูลกลบเกลื่อนการทุจริตพลังงาน

photo  , 960x697 pixel , 91,992 bytes.

ระวัง!!!เวที " ชำแหละโครงสร้างราคาพลังงาน : เพื่อคนไทย" แอบอ้างผู้บริโภคใช้ชื่อองค์กรไตรภาคีสมาคมประกอบด้วย สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย สถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคและสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย ดูผิวเผินคล้ายการขับเคลื่อนโดยองค์กรผู้บริโภค แต่ที่ผ่านมารับจ้างธุรกิจการเมืองมาแล้วหลายงาน...

สมาคมผู้บริโภคสงขลาและเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ ขอแจ้งเพื่อนๆผู้ร่วมพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติและเฝ้าติดตามตรวจสอบ ปตท. ให้ทราบว่าขณะนี้มีการจัดเวทีสาธารณะในชื่อ “ ชำแหละโครงสร้างราคาพลังงาน : เพื่อคนไทย ” โดยจะมีการจัด 4 ครั้งคือ
1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30-14.00 น.
2) ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-14.00 น.
3) ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-14.00 น.
4) ภาคกลาง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-14.00 น.

วัตถุประสงค์ของเวที เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้ ค้นหาคำตอบอันแท้จริงเกี่ยวกับราคาพลังงาน ที่เหมาะสม ที่คนไทยสมควรจ่ายทั้งในวันนี้ และอนาคต โดยเป็นโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์มากที่สุด...แปลว่าให้เรายอมรับการขึ้นราคา LPG ในอนาคต ??? **ซึ่งผิดกับแนวทางที่องค์กรผู้บริโภคใช้ในขับเคลื่อนการจัดเวที เพราะเราจะเน้นการตีแผ่ข้อมูลต้นทุนที่ฉ้อฉล นโยบายพลังงานที่เอื้อกับทุน และจับตาการทำงานที่ไร้ธรรมาภิบาลของหน่วยงานกำกับพลังงาน **

ดังนั้นสมาคมผู้บริโภคสงขลาและเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้  ขอร้องให้เพื่อนๆช่วยตรวจสอบ เว็บไซต์และเพจของสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย www.tcda.or.th โดยเฉพาะอย่างยิ่งค้นข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ ว่าที่ร้อยเอก ภาดร ผลาพิบูลย์ ผ่านกูเกิล ซึ่งจะพบความน่าสงสัยและไม่น่าไว้วางใจเพราะทั้งไตรภาคีสมาคมและนายชาตวิทย์ มงคลแสน นายกสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย มีประวัติรับใช้รับจ้างทุนธุรกิจการเมืองในหลายเรื่องแฝงการโจมตีหรือคัดค้านผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งธุรกิจ เช่น กรณีประมูล 3 จีฟ้องคดี กทช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ เอื้อต่างชาติถือหุ้น (www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000122284)

ขณะที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจะตั้งคำถามเรื่องการฮั้วประมูล และแนวทางกำกับคุ้มครองค่าบริการเพื่อผู้บริโภคมากกว่า  เห็นได้ว่าประเด็นจะไม่สอดคล้องกับการทำงานตรวจสอบและการขับเคลื่อนขององค์กรผู้บริโภคอย่างชัดเจน  และใคร่เตือนเพื่อนๆที่จะร่วมในเวทีภาคใต้วันที่ 23  มีนาคม  2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม บี ชั้น 8  โรงแรม ลี การ์เด้น  หาดใหญ่ ได้ช่วยกันจับตาและดูจังหวะในการคัดค้านการให้ข้อมูลที่บิดเบี้ยวกลบเกลื่อนการทุจริตในระบบพลังงาน ซึ่งวิทยากร คือ ...
• นายมนูญศิริวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
• ดร.ทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
• ดร.ณัฐชาติ  จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
• *ดร.สุรชัย  จิตภักดีบดินทร์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา (กำลังติดต่อ)

ซึ่งนางสาวรสนา โตสิตระกูลได้ชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านเฟซบุ๊ค ตามลิ้งค์นี้  http://www.facebook.com/rosana.tsk/posts/476356159085250  สว.รสนา แจงขบวนการบิดเบือนข้อมูลพลังงานใช้ความไว้วางใจแอบอ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ ...สนับสนุนให้ร่วมรับฟังพร้อมเตือนให้เครือข่ายตรวจสอบธรรมาภิบาลธุรกิจพลังงานสอดส่องและเคลื่อนไหวตอบโต้ถ้ามีโอกาส...
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะทางเฟซบุ๊ค สมาคมผู้บริโภคสงขลา

สว.รสนาชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านเฟซบุ๊ค

เฟซบุ๊ค สมาคมผู้บริโภคสงขลา

Relate topics