Food Alert System for Thai Consumers

photo  , 516x378 pixel , 247,637 bytes.

รายการหัวเรื่อง

  1. สุดสยองเมื่อ ของ(กิน)ปลอม ระบาด

  2. เกสรพืชจีเอ็มไปไกลเท่าไร จะรู้กันเร็วๆนี้ ลิงค์จาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

  3. บทเรียนจาก...โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคปี 2553

  4. เตือนอันตรายอย่านำน้ำแช่เห็ดหอมไปปรุงอาหาร

  5. ข่าวยุโรปโทษกันเองเชื้ออีโคไลระบาด
    เมื่อมีข่าวการระบาดจากพืชผักการเกษตรมีการพูดถึงเชื้อ E.coli สายพันธ์ุEHEC จึงใคร่นำเสนอข้อมูลจากเอกสารของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ Fact sheetให้อ่านกันเป็นเชิงวิชาการ ดังนี้ อุจจาระร่วงเฉียบพลันและหากต้องการข้อมูลอื่นๆก็เข้าได้ที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับโรค Fact sheet

6.มีไข้ อุจจาระร่วง สงสัยเป็นอหิวาห์ โทร 1422 ตลอด 24 ชม สะท้อนภาพภาวะฉุกเฉิน...อาหารไม่ปลอดภัย

เมนูหลัก

วิทยุเสียงผู้บริโภค
วิทยุเสียงผู้บริโภค


สถานีวิทยุ มอ. 88
สถานีวิทยุ มอ. 88

On Air

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone