ร้องการไฟฟ้า กระแสไฟตก ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเจ๊ง

by dek...koh @25 ก.ค. 55 11:12 ( IP : 113...229 ) | Tags : ปฏิบัติการผู้บริโภค , ไฟฟ้า

วันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔  รับเรื่องร้องเรียน

คุณวัลลีย์  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ xxxx  หมู่ ๔  ซอยบุญวิลัย-บุญดีการช่าง  ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๔๗๑xxxx ได้โทรเข้ามาปรึกษาเรื่องกระแสไฟฟ้าตก  ทราบเบอร์โทรศัพท์สมาคมผู้บริโภคสงขลาจากผู้ดำเนินรายการแลบ้านแลเมืองช่วงปรับทุกข์เรื่องปากท้อง  ทางสถานีวิทยุ FM 88.0 MHz.  มอ. โดยแจ้งว่าตนและเพื่อนบ้านในซอยเดียวกัน  จำนวน 12 ครัวเรือน  ผู้ร้องได้ย้ายเข้ามาสร้างบ้านตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕ ปีที่ผ่านมาพบปัญหาไฟฟ้าตกเป็นประจำ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายได้แก่ หลอดไฟต้องเปลี่ยนบ่อย  เครื่องปั๊มน้ำ  ตู้เย็น  โทรทัศน์เสียต้องซ่อมบ่อยครั้ง โดยไม่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นร่วมกันได้  ซ้ำหนักกว่าเก่าเมื่อกลางปีที่สอง ๒๕๕๑ มีโรงงานทำประตูเลื่อนมาตั้งทำให้ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ยิ่งทำให้ไฟฟ้าตกมาก

โดยผู้ร้องมีความต้องการให้ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงงานและการควบคุมการปล่อยกระแสไฟที่ถูกต้องไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ใช้ไฟตามบ้านเรือนในชุมชนรอบข้าง

แนวทางแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้การประกอบการของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีพื้นที่ และทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งวจะมีสำนักงานประจำตามเขตต่าง ๆ  กรณีนี้เกิดขึ้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่.....เบื้องต้นสมาคมฯ ได้แนะนำให้ผู้ร้องรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนบ้านที่ไฟฟ้าตก  เรื่องความเสียหาย  ภาพประกอบและบิลค่าไฟฟ้าที่แสดงให้เห็นเลขผู้ใช้ไฟ สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้ทำหนังสือเพื่อแจ้งและสอบถามข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้  ตามรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๔

ผู้ร้องได้โทร.ร้องเรียนผ่านรายการวิทยุทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM 88 ในรายการ “แลบ้านแลเมือง”    ผู้ดำเนินรายการแนะนำให้เข้าไปร้องเรียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ และจะช่วยตามเรื่องให้

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

ผู้ร้องแจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ได้เข้าไปร้องเรียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  แต่ทางไฟฟ้าให้กลับมาเขียนคำร้องเรียนเอง จึงโทร.มาปรึกษา  ทางสมาคมฯ  แจ้งว่าให้ผู้ร้องเข้ามาเขียนคำร้องที่สมาคมและนำเอกสารที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นมาด้วย

๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔

ผู้ร้องเข้ามาเขียนแบบฟอร์มร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นมาให้กับสมาคมฯ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

สมาคมฯ ส่งหนังสือเพื่อแจ้งและสอบข้อเท็จจริงไปยัง  ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่(กฟภ.) และ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต ๑๒ สงขลา (คพข.) โดยระบุไปในจดหมายว่ามีชาวบ้านหมู่ ๔  ซอยบุญวิลัย-บุญดีการช่าง  ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒ ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอและกระแสไฟฟ้าตกเป็นระยะเวลาช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.จากการทำงานของโรงงานทำประตูเลื่อน ซึ่งทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านเสียหาย

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต ๑๒ (คพข.) โทร.มาแจ้งว่าได้รับจดหมายแล้วกำลังจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่(กฟภ.) เพื่อดำเนินการลงพื้นที่แก้ไข และได้ขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ร้องเรียนเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมคือ บัตรประชาชนและใบมอบอำนาจให้สมาคมฯดำเนินการแทน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผู้ร้องโทร.มาแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต ๑๒ (คพข.) เข้ามาเพื่อขอเอกสารเพิ่ม  ตรวจดูและจะดำเนินงานให้การไฟฟ้าเข้ามาดูให้โดยเร็ว

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ เข้ามาตรวจและทำไฟให้ แต่เมื่อผ่านไป ๒ วัน ก็กลับเป็นเหมือนเดิม และผู้ร้องได้แจ้งให้ ผอ.คพข.ทราบแล้ว

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

การไฟฟ้าฯ เข้ามาแก้ให้อีกครั้งและแจ้งว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกต้องเปลี่ยนหม้อแปลงหน้าซอยที่เป็นหม้อใหญ่ใหม่เพราะกำลังไฟไม่พอ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผู้ร้องแจ้งว่าทาง คพข.ได้ให้ตนเข้าไปพูดคุยกับกรรมการผู้ใช้ไฟ โดยมีมติให้ทาง คพข.แจ้งไปยังเจ้าของโรงงานหน้าซอยเปลี่ยนแผงไฟใหม่และจะเข้าไปสับสายไฟไปหม้อแปลงอื่นก่อนเพื่อแก้ไขเฉพาะหน้าก่อน(รอหม้อแปลงใหม่)

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

ผู้ร้องแจ้งว่าการไฟฟ้าเข้ามาสับหม้อแปลงให้ดีขึ้นมาหน่อย ค่าไฟฟ้าลดลง แต่ต้องรอหม้อแปลงใหม่อีก ๒ เดือน

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

สมาคมฯ โทรไปสอบถามผู้ร้องๆ แจ้งว่า ไฟฟ้าที่บ้านของตนมีอาการมากขึ้นกว่าเดิม ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับโครงการสร้างหมู่บ้านหน้าปากซอยอีก ๒ โครงการหรือไม่ และถึงเวลาที่ทางการไฟฟ้าฯได้แจ้งไว้ว่ารอหม้อแปลง ๒ เดือน

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

สมาคมฯ ออกจดหมายทวงถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงอีกครั้ง

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ผู้ร้องโทร.มาแจ้งว่า ได้ติดต่อกับทาง คพข. เขต ๑๒ และ คพข.เขต ๑๒ ได้สอบถามและลงพื้นที่ติดตามเป็นประจำ แจ้งว่าเมื่อวานนี้(๒ พ.ค.๕๕) การไฟฟ้าได้ส่งหนังสือแจ้งว่างบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว โดยจะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงใหม่ให้

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ผู้ร้องโทร.แจ้งว่าการไฟฟ้าฯ เข้ามาเปลี่ยนติดตั้งหม้อปลงใหม่ให้แล้ว (อยู่ระหว่างการติดตั้ง) ที่ผ่านมาผู้ร้องได้ดำเนินการเอง  โดยโทร.มาแจ้งให้ทางสมาคมฯ ทราบผลเป็นระยะๆ ทุกครั้งที่มีความคืบหน้าจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.หาดใหญ่ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต ๑๒ (คพข.)  เห็นได้ว่าทาง คพข.เอง  มีการประสานงานกับการไฟฟ้าและติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนอย่างดี

Relate topics

Comment #1เสาไฟฟ้าล้มเอาไม้ค้ำีีอยู่ที่ 55 หมู่ 5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงข
ดวงเดือน จารุพิจารณา (Not Member)
Posted @2 ต.ค. 55 22:19 ip : 125...255

เสาไฟฟ้าที่บ้านล้ม ได้โทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ครั้งแล้ว ครั้งสุดท้ายวันที่ 14 กันยายนแล้ว มีเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูป แล้วก็เงียบไป ถ้าเสาไฟฟ้าล้มจะทับบ้านและไฟฟ้าขาด ขอให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หาดใหญ่ ช่วยดำเนินการให้โดยด่วนด้วย

Comment #2การไฟฟ้าได้ไปดำเนินการแล้วค่ะ
ดวงเดือน จารุพิจารณา (Not Member)
Posted @9 ต.ค. 55 22:10 ip : 182...176

ได้โทรติดตามเรื่องที่ 1129 ทุกวันเป็นเวลา 6 วัน ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทุกท่าน ที่ห่วงใยความปลอดภัยค่ะ

Comment #3ขอบคุณสำหรับข้อมูล #2การไฟฟ้าได้ไปดำเนินการแล้วค่ะ
Posted @10 ต.ค. 55 13:27 ip : 113...227

ก่อนอื่นต้องขออภัยคุณดวงเดือน จารุพิจารณา..ที่ไม่ได้เข้ามาให้คำแนะนำตั้งแต่แรก
มาพบอีกทีคุณดวงเดือนได้ติดต่อ 1129 และได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
จึงต้องขอขอบคุณที่ได้มารายงานความคืบหน้า..
ซึ่งผู้ใช้ไฟท่านอื่นจะได้มีแนวทางเพื่อจัดการปัญหาเรื่องไฟฟ้าได้
และหากโอกาสหน้าพบปัญหาหรือมีข้อมูลที่น่าสนใจ
และมีเรื่องต้องการให้สมาคมฯช่วยดำเนินการ...ติดต่อกลับมาได้ที่ 074 254542 ค่ะ

ขอบคุณอีกครั้ง

ชโลม

Comment #4ไฟฟ้าตก ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย
สายสุรีย์ ชุมกาแสง (Not Member)
Posted @18 มี.ค. 56 21:25 ip : 125...30

ดิฉันอยู่บ้านเลขที่151 หมู่ที่1 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา  เมื่อประมาณต้นเดือน มีนาคมที่ผ่านมา ไฟฟ้าที่บ้านตกทุกวัน ทำให้หลอดไฟฟ้าเปลี่ยนบ่อยครั้่งแรกดิฉันไม่ได้นึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นและไม่คิดว่าจะมีผลเสียหาย เป็นมาประมาณ2อาทิดย์ มารู้อีกครั้งแอร์ ที่บ้านเสียทั้งสองเครื่อง เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตก สอบถามบ้านที่อยู่ติดกัน ปรากฎว่าเป็นเหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังตรวจสอบแอร์อยู่ ดิฉัน จึงได้โทรแจ้งไฟฟ้า ทางไฟฟ้าแจ้งว่าไม่มีใครบอกว่าไฟ้ฟ้าตก และได้รับคำตอบว่าคนใช้ไฟฟ้าเยอะมันไม่ได้เป็นคำตอบ ที่จริงถ้าคนใช้ เยอะทำไมไม่ขอหม้อแปลงเพิ่ม เคยประสบไฟฟ้าดับ เหลือแค่บ้านดิฉัน กับข้างบ้าน พอดิฉันไปถามปรากฎว่า บอกไฟฟ้าไม่พอ บ้านอื่น ติดหมดเหลือแค่ 2 บ้าน มันไม่ถูกต้อง ถ้าไฟฟ้าใช้เยอะ ต้องขอหม้อแปลงเพิ่มมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
              ตอนนี้แอร์บ้านดิฉัน com พังทั้งสองตัว ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะ

Comment #5มีเสียงเหมือนไฟช็อตหม้อแปลงที่เสาไฟฟ้าตลอดเวลาสามารถแก้ไขได้หรือ
ดาริกา (Not Member)
Posted @29 พ.ค. 56 15:33 ip : 27...115

สวัสดีค่ะ พอดีเสาไฟฟ้าบริเวณ หน้าแฟลต 11 ของ การเคหะ ถนนหน้าสถานี มีเสียงหม้อแปลงช็อตอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบนี้มานานมากแล้ว อยากจะทราบว่าสามารถแก้ปัญหาให้ไม่มีเสียงรบกวนได้มั้ยค่ะ ถ้าทำได้แจ้งผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยรึเปล่าค่ะ ถ้าได้รบกวนช่วยให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Comment #6อยู่ดีๆไฟฟ้าดับโดยไม่มีสาเหตุ(หมูบ้านที่ห่างออกไปแค่1 กิโลไม่ดับ
ก้องหล้า ชรินทร์ (Not Member)
Posted @23 มิ.ย. 56 10:55 ip : 110...67

สวัสดีครับ เป็นมานานหลายปีจะทำอย่างไรดีครับกับเรื่องนี้คืออยู่ดีๆไฟฟ้าก็ดับทั้งตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140ทั้งๆที่หมูบ้านสมานสามัคคีห่างกันแค่เพียง1กิโลจะฝนตกพายุเข้าก็ไม่ดับ แล้วที่สำนักงานเวลาเข้าไปติดต่อก็ไม่รู้เรื่อง  คือที่บ้านเป็นร้านค้ามีตู้แช่ไอสครีมบางทีถึงกับขายไม่ได้เพราะมันละลายก็ต้องขาดทุนตรงส่วนนี้ไปแต่ค่ากับจ่ายตรงทุกเดือนขอความกรุณาแก้ไขด้วยนะครับอย่าเพียงคิดว่ามันไม่ใช่หมู่บ้านของท่านเพราะผมก็ได้จ่ายเงินที่ผมหามาได้ให้ท่านเป็นค่าไฟอยู่ทุกๆเดือนอยู่แล้วทั้งที่มันไม่ใช่บริษัทของผม แต่ถ้าหากท่านจะเมตรตากรุณาแก้ไขปัญหานี้ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เด็ก ลูกหลานในหมู่บ้านคงจะดีใจมาก ขอบคุณามกๆนะครับ

Comment #7ไฟฟ้าดับบ่อยมาก
พวงผกา (Not Member)
Posted @15 ส.ค. 57 01:12 ip : 49...40

ก้ขอร้องเรียนเรื่องไฟดับบ่อยมากที่หมู่ 6 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร เดือนนึงไม่ต่ำกว่า4ครั้งได้ที่ไฟดับ ขอบอกเลยว่าเบื่อมากกก เครื่องใช้ไฟฟ้าจะพังเกือบหมดบ้านแล้วใครจะมารับผิดชอบบ้าง ไม่ใช่เครื่องละพัน สองพัน ที่สำคัญคือค่าไฟเพิ่มขึ้นทุกเดือน ไม่มีลงขนาดลดการใช้ไฟลง ค่าไฟยังขึ้นไม่มีหยุด ทำไมไม่เคยแก้ไขเลย อยู่ที่นี่มาหลายปี แรกๆเป็นยังไง ตอนนี้ยังเหมือนเดิม เก็บค่าไฟไปแพงๆเอาไปไหนหมด ไม่เอามาพัฒนาระบบ+อุปกรณ์ให้มันดีกว่านี้ จ่ายแพงไม่ว่าอย่าดับบ่อยทนไม่ไหวแล้วววว ลูกเล็กๆกลางคืนก็ต้องมานั่งพัดฝห้ ไม่ไม่ได้หลับได้นอน แล้วต้องตื่นไปทำงานแต่เช้า ผ้าไม่ได้รีดให้ลูกไปร.ร. ข้าวก็หุงลำบากหุงกับแก๊สทำกับข้าวก็ต้องรอข้าวสุกก่อน  จะเป็นบ้าตายอยู่แล้ว เดี๋ยวๆก็หม้อแปลงระเบิด แล้วดับแต่ละทีนานมาก ทำไมไม่เพิ่มขนาดที่มันพอดีกับกำลังไฟในหมู่บ้าน ทั้งๆที่รู้ว่าลูกบ้านเค้าใช้ไฟกันเพิ่มมากขึ้น มัวรออะไรอยู่ค่าไฟก็แพงแสนแพงแต่ไม่มีคุณภาพซะเลย

Comment #8แจ้งเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้า (Not Member)
Posted @8 ธ.ค. 57 13:37 ip : 27...240

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้มีการมอบหมายให้ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดำเนินการเรียก-รับชำระเก็บค่าใช้ในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่ โดยการให้บริษัทเอกชนเข้ามาทำการจดหน่วยอ่านค่าไฟฟ้า และออกใบเรียกเก็บเงินแล้วนั้น ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก หลังจากที่ข้าพเจ้าเดินทางมาชำระค่าไฟฟ้าเมื่อประมาณวันที่ 3 พ.ย.2557 ที่การไฟฟ้าสาขาศรีเชียงใหม่ หลังจากที่ถูกงดจายกระแสไฟฟ้ามา  วันที่16 พ.ย.2557 ได้มีการจดอ่านหน่วยประจำเดือน พ.ย.2557  และวันที่28พ.ย.2557ได้มีเอกสารแจ้งเตือนเพื่องดจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้ชำระภายในวันที่4ธ.ค.2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการงดจ่ายไฟไว้เป็นการชั่วคราว ข้าวเจ้าเห็นว่าเป็นการสมควรหรือไม่ ที่จะตัดไฟฟ้าเร็วเกินไป ให้เวลากับชาวบ้านบ้าง เลยกำหนดเพียง2วัน ออกใบแจ้งเตือนงดจ่ายไฟชั่วคราว เป็นการเอื้อประโยชน์กับบริษัทเอกชนหรือไม่ หากงดจ่ายไฟชั่วคราวต้องเสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม อีกร้อยกว่าบาท มันไม่แตกต่างจากการทวงหนี้ไปหน่อยหรือครับ เดือนเดียวมายกหม้อไฟฟ้าไป ทั้งที่อดีต2-3เดือนหากไม่ชำระถึง งดจ่ายไฟชั่วคราว ไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนแก่ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว แต่หมายถึงชาวบ้านทั้งหมดในเขต เทศบาลศรีเชียงใหม่ ใครเลยกำหนดชำระ จะได้รับเอกสารแจ้งเตือนงดจ่ายไฟชั่วคราว  แต่พนักงานการไฟฟ้าสาขานี้ นำเอารถการไฟฟ้า(สีส้ม)ออกไปเที่ยวสถานบริการหลังเวลาทำงาน ชาวบ้านยืนมองตาละห้อย ชาวบ้านจ่ายค่าไฟฟ้าช้าไม่ถึงเดือนมายึดมิเตอร์  ชาวบ้านไปชำระค่าไฟฟ้าให้มาติดตั้งตามเดิมตั้งแต่12.00น. พนักงานมาติดตั้งให้ 16.45น.
เรื่องที่เข้าเจ้าอ้างอิงขึ้นมาเป็นเรื่องจริง  พนักงานที่นำรถการไฟฟ้าไปเที่ยวสถานบริการคือ ระดับหัวหน้า ชื่อเล่น อ. มีลูกน้องไปด้วย2คน ชื่อ ป. หนึ่งคน และอีกคนไม่ทราบชื่อ
จึงอยากใคร่ขอความอนุเคราห์จาก ท่านผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และเห็นใจชาวบ้านด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ผู้ใช้ไฟฟ้าหมายเลข 20014541631 สาขาศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Comment #9ไฟฟ้าตกเป็นประจำช่วงตอนหัวค่ำ
Boy2do (Not Member)
Posted @15 ส.ค. 58 21:36 ip : 113...106

ซอยหมู่บ้านวงศ์ทอง ไฟฟ้าตกเป็นมาหลายเดือนแล้ว ไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขสักที ต้องรอให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพังก่อน หรือว่าไฟไหม้บ้านก่อนถึงจะเข้ามาแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหาดใหญ่ช่วยเข้ามาดูแลให้ด่วน ผมร้องเรียนไปหลายรอบแล้วแต่ก็เงียบ ตอนหัวค่ำไฟจะตกมาก เป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้วไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้สักที หรือว่าจะต้องไปร้องเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยตนเองครับ

Comment #10ไฟฟ้าตกบ่อย มากๆครับ
วิมล วัฒนวรวิทย์ (Not Member)
Posted @25 ต.ค. 58 15:56 ip : 182...155

สวัดดีครับเพื่อนๆ ขอคำเเนะนำเรื่องไฟตก ทำให้ คอมเเอร์เสียไป สองตัวเเล้ว
เเจ้งให้ เขต เทศบาลท่าสายลวด. ริมเมย  อ.เเม่สอด จ.ตาก ก็บอกให้ไปรวบรวม รายชื่อในระเวกบ้านที่มีปัญหาเดียวกัน ให้ครบ50 ราย ผมก็ยื่นให้เรียบร้อย เเต่ไม่มีหน่วยงานใด มาดูเเล ผมจะทำไงดีครับ หมดหนทางเเล้ว ครับ

Comment #11เช้าวันที่ 12 ม.ค. 2560 สวัสดีปีใหม่ กับของขวัญของการไฟฟ้าฝ่ายผล
ก.ไก่ (Not Member)
Posted @13 ม.ค. 60 09:54 ip : 202...26

6.20 นาที ของเช้าวันที่ 12 ม.ค.60 เช้าที่หลายคนไม่คาดคิดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะปล่อยกระแสไฟฟ้า overload มาให้อ.นาหม่อม หมู่ที่ 1 ต.พิจิตร มากถึง 364 โวลท์ ทำให้หลอดไฟ้ฟ้าจำนวนมากเสียหาย เครื่องปั๋มนํ้า ทีวี  รวมถึงแผงไฟไหม้ได้รับความเสียหาย (หากเจ้าของบ้านไม่กลับมาทันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ) และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายการ ทั้งนี้ได้รวบรวมความเสียหายเอาไว้แล้วบางส่วน ทั้งนี้เรื่องราว ที่คล้ายกันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้ว และนี้เป็นครั้งที่ 2 การไฟฟ้า ควรจัดการไม่ใช่ปล่อยให้ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนครั้งก่อน...ไม่มีไฟฟ้า เราก็อยู่ไม่ได้ แต่ถ้าการไฟฟ้าแบบนี้ เราก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน ... เคารพอย่างสูง

Comment #12ร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าตกบ่อยและวันนี้ เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 การไ
จุฑามาศ แก้วงาม (Not Member)
Posted @29 เม.ย. 60 15:42 ip : 58...73

ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ  แก้วงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรองทองลาดพร้าว 71  เลขที่ 19 หมู่บ้านกรองทอง ซ.นาคนิวาส 48 แยก 14-4  แขวง / เขต ลาดพร้าว กทม. 10230 โทร. 085-918-7475, 02-932-8185 ร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าตกบ่อยและวันนี้ เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 การไฟฟ้าดับไฟ ตั้งแต่ 9.30 - 14.30 น.โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้ประชาชนหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบ่อย อยากให้ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและการควบคุมการปล่อยกระแสไฟที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ขอบคุณคะ