สงคราม ทรู แกรมมี่ หรือละครหลอกคนดู สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคชี้ชัดบริการสาธารณะต้องรวมสัญญาณดาวเทียม (1)

photo  , 600x400 pixel , 67,442 bytes.

บริการสาธารณะต้องไม่ถูกปิดกั้นด้วยคำว่าอะนาล็อกภาคพื้นดิน
ผู้เขียนอ่านหนังสือที่ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคยื่นต่อกสทช.โดยเฉพาะช่วงต้นดังนี้ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคมีความเห็นว่า มติดังกล่าวเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของเอกชนโดยอาจขัดต่อแผนแม่บทกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีเป้าหมายให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการ กระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างทั่วถึงภายใน ๓ ปี โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการเข้าถึงเฉพาะภาคพื้นดิน และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการเข้าถึงฟรีทีวีของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ผู้รับชมการกระจายเสียงและแพร่ภาพของฟรีทีวีต้องพึ่งพิง การรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมและมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ... ถ้าไม่ตาบอดสองข้างก็เข้าใจได้ว่า สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคชี้ให้ กสทช.ต้องยึดหลักการแผนแม่บทที่จะต้องให้ผู้บริโภคเข้าถึงฟรีทีวีอย่างทั่วถึงใน 3 ปี สอดคล้องกับการดำเนินการเปลี่ยนผ่านระบบกระจายเสียงจากอะนาล็อกไปดิจิตัลในปี 2558 เมื่อถึงเวลานั้นที่มีแต่ระบบดิจิตัลแล้วอะไรจะเป็นคำจำกัดความฟรีทีวี บริการสาธารณะ นั่นคือโจทย์ใหญ่นี่ไม่ใช่เรื่องข้อพิพาทเรื่องลิขสิทธิ์ระหว่างเอกชน หรือ เพียงผู้บริโภคบางกลุ่มไม่ได้รับชมบอลยูโร แต่คำว่าฟรีทีวี บริการสาธารณะต้องไม่ถูกปิดกั้นด้วยคำว่าอะนาล็อกภาคพื้นดิน

และถ้าผู้อ่านไม่หมกมุ่นกับประเด็นดราม่าระหว่าง ทรู แกรมมีมากเกินไป ที่อาจจะลงเอยทรูต้องซื้อลิขสิทธิ์หลังจากที่แกรมมี่ขายกล่องไปได้ซักพักจนเกินเป้าแล้ว จะเห็นคำให้สัมภาษณ์ ของ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ว่า “..ส่วนประเด็นหนึ่งที่เป็นห่วงคือทำไมยูโรต้องยึดเงื่อนไขการดูฟรีทีวี แสดงว่าเรื่องลิขสิทธิ์กำลังเป็นอุปสรรคการเข้าถึงของผู้บริโภค ซึ่งอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงกติกาบางด้านให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ” สะท้อนว่าเราต้องก้าวข้ามเนื้อหาความบันเทิงวูบวาบที่มีบริษัทควบรวมกับอิทธิพลการเมือง สู่การเข้าถึงมากกว่าการให้คำว่าลิขสิทธิ์มาปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการต่อยอดความคิด เรื่องเหล่านี้ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคไม่อยู่ภายใต้มายาคติการค้าเสรีที่เอาผู้บริโภคเป็นตัวประกัน

ดังนั้นการยื่นหนังสือครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบการทำงานของ กสทช. โดยสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคกระตุกเตือน การทำหน้าที่ของ กสทช.กำกับทิศทางกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้มีความยุติธรรมต่อผู้ประกอบการ สนับสนุนการตลาดเสรีไม่ผูกขาด โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการคุ้มครองผู้บริโภค และการพิทักษ์สิทธิการรับรู้ข่าวสารของพลเมือง

ชโลม  เกตุจินดา (ผู้เขียน)
อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา


ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

ผู้บริโภคจี้กสทช.แก้ดาวเทียมยูโรจอดำ แนะยึดมาตรฐานเดียวกับทรูฯขอคำตอบจันทร์นี้ : สำนักข่าวอิศรา

ใบตองแห้งออนไลน์: สิทธิผู้บริโภคในสงครามทรู-แกรมมี่

สิทธิผู้บริโภคสากลและไทย : จากเว็บชายขอบ

Must-carry การกำกับเคเบิลที่ต้องพ่วงฟรีทีวี บริการสาธารณะในหลายประเทศ:ข้อมูล wikipedia.org

เคเบิลทีวีไทย…วิกฤติหรือโอกาส ?:พนา  ทองมีอาคม

Relate topics