5 – 5 – 55 วันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ (National Disaster Preparedness Day 2012)

by watcher @1 พ.ค. 55 04:03 ( IP : 113...64 ) | Tags : ประชาสัมพันธ์ , ภัยพิบัติ
photo  , 144x246 pixel , 15,536 bytes.

ผู้ดำเนินการเว็บไทยฟลัดขอเชิญ : โลกเตือนเราถี่ขึ้น มีสัญญาณหลายอย่างที่บอกให้รู้ว่า โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทั้งภัยหนาว ภัยแล้ง ภัยน้ำ แผ่นดินไหวรวมทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศ ฯลฯ ที่ล้วนเป็นภัยพิบัติที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นทั่วทุกหนทุกแห่งของโลก

  ... คำถามหนึ่งที่สาคัญ คือ มนุษย์เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติ และมีเครื่องมือในการ รับมือกับความเปลี่ยนแปลง รับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ...

  จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่าน มา คงเป็นทั้งคำตอบและบทเรียนสาคัญที่จะทาให้เราเข้าใจได้ดีว่า สังคมไทย

ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติแม้จะเป็นปัจจัยที่เราไม่อาจควบคุม แต่เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระภาคประชาชนในการออกแบบ กำหนดทิศทาง วิธีการ และเรียนรู้ปรับตัวจากสถานการณ์จำลองร่วมกัน ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าฯ ลาดกระบัง ใน วันเสาร์ที่ 5 พค. 2555 เวลา 8.20-18.00 น.

เอกสาร : รายละเอียดข้อมูล

Relate topics