ข้อมูลรสเข้มสำหรับนักเดินทาง...ผู้โดยสารรถสาธารณะ

หน่วยพิทักษ์รถโดยสารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เสนอ : 3 เคล็ดลับสำหรับผู้โดยสาร เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ด้วยรถโดยสารสาธารณะ...ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง  หลายคนมักใช้โอกาสนี้เดินทางไปท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ แต่การเดินทางด้วยวิธีดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง และนี่เป็นวิธีปฏิบัติง่าย ๆ สำหรับที่ต้องการเดินทางให้ปลอดภัย และมั่นใจว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพแน่นอน : ซื้อตั๋วปลอดภัย ก่อนไปสังเกตรถ เดินทางใส่ใจคนขับ

เคล็ดลับที่ 1 ซื้อตั๋วอย่างไรให้ปลอดภัย

-  การเลือกซื้อตั๋วโดยสารกับบริษัทที่เชื่อถือได้  คือ มีชื่อบริษัทปรากฎที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ที่ตั๋วโดยสาร บริเวณตัวรถ โดยดูว่ามีตราสัญลักษณ์ประทับข้างรถว่าเป็นรถร่วมของ บขส. หรือ รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยง การถูกล่อลวงให้ใช้บริการของรถโดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก บขส. ซึ่งถือเป็นรถโดยสารผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่า “รถผี รถเถื่อน” นั่นเอง

-  ต้องได้รับตั๋วโดยสารหลังจ่ายเงินทุกครั้ง  พร้อมทั้งตรวจสอบทันทีว่าข้อมูลการเดินทางถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่  รายละเอียดที่ไม่ควรมองข้ามประกอบด้วย วันเวลาที่เดินทาง  ราคาตั๋วโดยสาร ตำแหน่งที่นั่ง  เลขข้างรถ ประเภทของรถโดยสาร หากระบุไม่ตรงให้รีบทักท้วงแก้ไขโดยทันที

เคล็ดลับที่ 2  ทำอย่างไรจึงปลอดภัยก่อนเดินทาง

-  ต้องมาถึงสถานีขนส่ง ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที เพื่อจะได้มีเวลาตรวจสอบว่า รถโดยสารที่จะใช้บริการถูกต้อง ตรงตามต้องการหรือไม่ เช่น สภาพของรถโดยสารเก่าทรุดโทรมไม่เหมาะต่อการเดินทาง หรือซื้อตั๋วรถโดยสารชั้นเดียวแต่ทางผู้ให้บริการจัดเป็นรถสองชั้น รถบริการเสริมลายการ์ตูน หรือรถตู้โดยสารให้แทน ผู้โดยสารต้องปฏิเสธโดยทันที และขอให้ปรับเปลี่ยนจัดรถที่ถูกต้องตรงตามสัญญา หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ผู้โดยสารติดต่อที่ หน่วยคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถสาธารณะซึ่งจะให้บริการภายในสถานีขนส่งแต่ละแห่ง หากไม่มี ให้โทรติดต่อที่หมายเลข 1584 เพื่อให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหา

-  ผู้โดยสารต้องขึ้นรถในบริเวณสถานีขนส่งเท่านั้น  ห้ามขึ้นรถในบริเวณภายนอกสถานีขนส่ง หากได้รับการชักชวน หรือเชิญชวนจากพนักงานบริการ ให้สอบถามเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงไม่จอดในสถานี เพราะหากท่านหลงเชื่ออาจจะกลายเป็นเหยื่อของ “รถผี รถเถื่อน”

-  ก่อนขึ้นรถให้ตรวจสอบข้อมูลของรถโดยสารเพื่อประโยชน์ของท่าน  คือ ป้ายทะเบียนรถ  รถโดยสารประจำทางจะต้องมีป้ายสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ เลขตัวหน้าจะขึ้นต้นด้วยหมวดเลข 10-19 หากเป็นรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง จะขึ้นด้วย หมวดเลข 30-39 แต่ถ้าเป็นป้ายสีขาว ให้สันนิษฐานว่าเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคลซึ่งผู้โดยสารจะมีความเสี่ยงมากกว่าในการใช้เพื่อโดยสาร  เลขข้างรถ จะบ่งบอกถึงเส้นทางการเดินรถของผู้ประกอบการ เราสามารถสอบกลับได้หากเกิดเหตุ เพราะเลขข้างรถจะไม่ซ้ำกันในแต่ละคัน รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ของพนักงานขับรถ, ช่วงเวลาของการเดินทาง

-  ภายในรถต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน เช่น เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจกอุปกรณ์ดับเพลิง และประกันภัย


เคล็ดลับที่ 3 ระหว่างเดินทางต้องปลอดภัย

-  ต้องนำรถออกจากสถานีเดินรถตามเวลาที่กำหนดให้  หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ประจำอยู่ ณ สถานีนั้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร

-  ไม่รับบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศ ต้องไม่มีผู้โดยสารยืนโดยเด็ดขาด

-  พนักงานขับรถต้องขับรถติดต่อกันไม่เกินสี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมงติดต่อกัน

-  ต้องขับรถตามเส้นทางที่กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องหยุดหรือจอดรถตามที่กำหนดไว้ตามตารางการเดินรถ ไม่ทอดทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง หรือผิดไปจากจุดจอดที่ระบุในตั๋วโดยสาร

-  ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง  รถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถประจำทางปรับอากาศที่เดินทางระหว่างจังหวัดหรือข้ามจังหวัด ควรจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยแก่ผู้โดยสารทุกที่นั่ง และควรให้พนักงานประจำรถแนะนำผู้โดยสารให้ใช้เข็มขัดนิรภัยทุกคน การที่ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยหากรถเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทำให้ร่างกายของผู้โดยสารไม่หลุดจากที่นั่งไปชนกระแทกกับผู้โดยสารคนอื่นหรือวัสดุสิ่งของต่างๆในรถได้  ซึ่งช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี

-  ผู้โดยสารต้องสังเกตสัญญาณง่วงของพนักงานขับรถ เช่น เหยียบเบรกโดยไม่มีเหตุผล หาวบ่อยๆ ต้องให้หยุดขับรถและพัก เพราะหากหลับในเพียง 3-4 วินาที ขณะที่ความเร็วรถ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เท่ากับรถวิ่งไปโดยไม่มีผู้ควบคุมซึ่งเป็นอันตรายมาก

      เชื่อว่าหากผู้โดยสารนำ 3 เคล็ดลับที่เรานำมาบอกกล่าวนี้ไปใช้  การเดินทางของท่านในช่วงวันหยุดยาวจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย หายห่วงแน่นอน.....


ข้อมูล : หน่วยพิทักษ์รถโดยสารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง