สมาคมผู้บริโภคสงขลาประชุมสามัญประจำปี 2555

  • photo  , 640x480 pixel , 46,805 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 38,815 bytes.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2555 คณะกรรมการสมาคมร่วมรับทราบผลการดำเนินงานรายงานการเงินและการปรับระเบียบสมาคมตามที่มอบหมายให้กองเลขาดำเนินการ รวมถึงติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพรบ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง