3 กองทุนประกันสุขภาพ รักษามาตรฐานเดียวกันทุกรพ.

by dek...koh @5 มี.ค. 55 10:55 ( IP : 101...108 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค , หลักประกันสุขภาพ

ปลัดฯ แรงงาน เผย ผลประชุม 3 กองทุนฯ ได้ข้อสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษามาตรฐานเดียวกัน ได้ทุกโรงพยาบาล คาดเริ่มใช้ได้ภายในปีนี้

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม กล่าวภายหลังการประชุมร่วม 3 ระบบในการรักษาพยาบาลของประเทศ คือ ระบบประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และการรักษาของข้าราชการ กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า ในที่ประชุมได้ข้อสรุปเรื่องการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ที่ต้องเป็นระบบเดียวกัน คือหากมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใดก็ได้ โดยที่โรงพยาบาลจะไม่สอบถามว่าอยู่ในระบบการรักษาใด ซึ่งโรงพยาบาลจะรักษาจนสิ้นสุดการรักษา

ทั้งนี้ ปกติผู้ประกันตนสามารถรักษากรณีฉุกเฉินในโรงพยาบาลนอกบัตรรับรองสิทธิ์ได้ภายใน 72 ชั่วโมงและต้องแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรมารับการรักษาต่อ แต่หากเริ่มระบบนี้ร่วมกันทั้ง 3 ระบบ ผู้ประกันตนจะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลนั้น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายตามระดับความรุนแรงของโรค (ดีอาร์จี) ที่ทั้ง 3 ระบบใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ โดยในวันที่ 13 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมร่วมอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนร่วมกัน

นพ.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรียังมีข้อห่วงใยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นภาระงบประมาณของประเทศที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลต้องจ่ายในทุกระบบอยู่ที่ 420,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) แต่หากไม่ปรับปรุงรูปแบบการรักษาและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงภาระงบประมาณจะสูงถึง 700,000 ล้านบาทในอีก 8 ปีข้างหน้า

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/life/20120302/439647/3

Relate topics