เตรียมตัวจ่ายค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้น

by dek...koh @17 ก.พ. 55 14:12 ( IP : 113...82 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค , ไฟฟ้า , ค่าไฟฟ้า
photo  , 398x400 pixel , 32,934 bytes.

เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการตรึงค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) ในงวดเดือนมกราคม-เมษายนไว้ ดังนั้น ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติในรอบถัดไป คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จึงมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างชัดเจน

แม้ค่าเอฟทีในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ทางเรกูเลเตอร์จะพยายามพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ มาช่วย โดยเฉพาะการนำเงินเรียกเก็บจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กรณีที่ไม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนที่กำหนดไว้ มาช่วยพยุงค่าไฟฟ้าไม่ให้สูงเกินไป

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กฟผ.แบกรับภาระค่าเอฟทีงวดเดือนมกราคม-เมษายนแล้วกว่า 8,000 ล้านบาท และยังมีส่วนที่ กฟน. และกฟภ. ใช้ดำเนินการเรื่องให้ประชาชนใช้ค่าไฟฟรี 50 หน่วยแรกอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท

ดังนั้น ในปีนี้ กฟผ.จึงมีแผนการกู้เงินอีกราว 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งใช้ในกรณีที่หากรัฐบาลสั่งการให้ กฟผ.ตรึงค่าเอฟทีต่อไปอีกในงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมนี้

ค่าเอฟทีในงวดต่อไปมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น เพราะราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ แต่จะปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับ กกพ.จะพิจารณา ส่วนเรื่องที่รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงราคาพลังงานนั้น ควรดำเนินการชั่วคราว ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดการบิดเบือนในการใช้พลังงาน

ข้อมูลโดย : http://www.talkystory.com/

Relate topics