วัณโรคยังน่าห่วง! หมอ “มูลนิธิเกตส์” บอกมีคนตายทุก 15 วินาที

by khaohom @12 ต.ค. 54 11:06 ( IP : 118...118 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค , วัณโรค ,
photo  , 150x112 pixel , 3,645 bytes.

แม้จะเป็นโรคเก่าแต่วัณโรคยังเป็นเรื่องน่าห่วง ซึ่งหมอจาก “มูลนิธิเกตส์” บอกมีคนตายจากโรคทุกๆ 15 วินาที และทั่วโลกมีคนป่วยด้วยโรคนี้ปีละ 10 ล้านคน ตอนนี้มี 10 วัคซีนที่มูลนิธิให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ยังไม่รู้ว่าที่สุดแล้วจะได้ผลหรือไม่ แต่อีก 5 ปีข้างหน้าจะได้ทราบว่าวัคซีนครึ่งหนึ่งนั้นใช้ได้หรือไม่
      นพ.ปีเตอร์ เอ็ม สมอลล์ (Peter M.Small) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคดื้อยาและรองผู้อำนวยการโครงการสุขภาพสากล (Global Health Program) ของมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดา เกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation) เผยกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ ว่าวัณโรคยังเป็นโรคที่น่าห่วง แม้ว่าหลายคนจะคิดว่าโรคนี้หมดไปแล้ว โดยแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคนี้มากถึง 10 ล้านคน และมากกว่า 2 ล้านคนของผู้ป่วยจากโรคนี้ต้องเสียชีวิต หรือทุกๆ 15 วินาทีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 1 คน โดยทั่วไปโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ แต่มีบางกรณีที่เกิดการดื้อยาซึ่งทำให้รักษาได้ลำบาก
      ทางมูลนิธิเกตส์ได้สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนรักษาวัณโรคซึ่งมีทั้งหมด 10 วัคซีนที่อยู่ในขั้นทดลองกับมนุษย์ โดยเป็นวัคซีนต่างชนิดที่พัฒนาขึ้นจากทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากหลายประเทศ และหลายองค์กร แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าวัคซีนทั้งหมดนั้นจะได้ผลหรือไม่ ซึ่ง นพ.สมอลล์กล่าวว่าการพัฒนาวัคซีนต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปี แต่ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะทราบว่า 5 วัคซีนในจำนวนที่กล่าวมานั้นได้ผลหรือไม่
      สำหรับการป้องกันตัวเองจากวัณโรคนั้น นพ.สมอลล์กล่าวว่า เชื้อวัณโรคนั้นมากับอากาศ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าผู้คนที่อยู่รอบมีสุขภาพที่ดี เราจึงจำเป็นต้องดูแลกันและกัน หากคนจนป่วย คนรวยก็มีสิทธิป่วยไปด้วย เพราะเชื้อวัณโรคมีอยู่ทุกที่ และการให้การดูแลทางด้านสาธารณสุขพื้นฐานที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น
      ทั้งนี้ นพ.สมอลล์ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษในปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นภายในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท.37) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.54 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด โดย รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า ปาฐกถาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.ดร.สตางค์ โดยเลือกผู้ที่มีความสามารถและบรรยายได้ดีมาเป็นปาฐก
      “ทางมูลนิธิเกตส์ทำเรื่องวัณโรคมาเป็น 10 ปี รู้เรื่องนี้ดี และเราก็ปรึกษาหารือทางวิชาการกันอยู่เสมอๆ ซึ่งในเอเชียก็มีหลายประเทศที่ศึกษาเรื่องวัณโรค เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ส่วนไทยก็ทำเรื่องนี้เยอะที่สุดในอาเซียน ทั้งความก้าวหน้าเรื่องเชื้อดื้อยา วิวัฒนาการของโรค สมุนไพรรักษาวัณโรคเราก็ทำ และล่าสุดคณะกรรมการวัคซีนก็มอบหมายให้เราทำวัคซีนวัณโรค ตอนนี้มีวัคซีนที่ฉีดตอนแรกเกิด แต่สักวันหวังว่าจะมีวัคซีนที่ป้องกันโรคนี้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกนานมาก” รศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าว

ที่มา  : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 ตุลาคม 2554

Relate topics