สปสช.ระบุต้องสำรวจฐานกลุ่มผู้ยากไร้ใหม่ หากกลับไปใช้ระบบ 30 บ.รักษาโรค

photo  , 200x151 pixel , 9,156 bytes.

วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 ข่าวฐานเศรษฐกิจ นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวถึงนโยบายการนำระบบจัดเก็บ 30 บาทรักษาทุกโรคกลับมาใช้เหมือนระบบเมื่อ 5 ปีก่อน แทนการรักษาฟรีในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ สปสช.ดูแลอยู่ในขณะนี้ ว่าสามารถทำได้แต่การจะเก็บเงินกับทุกคนๆละ 30 บาททุกครั้งที่ใช้บริการไม่ได้ ต้องยกเว้นแก่คนยากไร้ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่า

ต้องจัดบริการแก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า หากเรียกเก็บจะขัดต่อกฎหมายทันที ดังนั้นก่อนจะดำเนินการต้องทำฐานข้อมูลสำรวจรายได้ของคนทั้งประเทศใหม่ทั้งหมด รวมถึงวางเกณฑ์ว่าคนกลุ่มใดบ้างที่จะถือว่าเป็นผู้ยากไร้ต้องได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบริการสาธารณสุข

Relate topics