จ่ายผิดมาตั้งนาน...ผู้บริการทำไมไม่บอก

by khaohom @28 พ.ค. 54 14:56 ( IP : 182...107 ) | Tags : ปฏิบัติการผู้บริโภค , ผู้บริโภค

กรณี เรื่องร้องเรียน การคิดค่าบริการผิดพลาด

ที่อยู่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เรื่องนี้เกิดจากความสงสัยในความผิดปกติของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผู้ร้องเลยเช็คดู สุดท้ายก็เป็นไปตามที่สงสัย ผู้ร้องไม่นิ่งนอนใจร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับบริษัท สุดท้ายก็ได้เงินชดเชยคืนจำนวน 1,200 บาท ไม่มากเป็นหลักหมื่น แต่นี่เป็นเงินที่ไม่ต้องจ่ายแล้วจะยอมจ่ายทำไม ..... ข้อสงสัย เวลามีบิลเรียกเก็บบริการทำไมไม่เป็นไปตามโปรโมชั่นที่ใช้อยู่ ทำไมมันไม่สอดคล้องกัน ใครคือคนตรวจสอบเรื่องนี้ !!!

ข้อเท็จจริง 24 กรกฎาคม 2553

ผู้ร้องเปิดใช้บริการอินเตอร์เน็ต ของบริษัท TT&T มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนบริษัทเป็น บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด จนเมื่อเดือนกรกฎาคม 53 การใช้งานอินเตอร์เน็ตมีความเร็วที่ช้ามาก ผู้ร้องจึงทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต โดยเช็คผ่านเว็บไซต์ www.speedtest.or.th ปรากฏความเร็วเป็น 3 Mbps กว่าๆทุกครั้งที่เช็ค ผู้ร้องจึงสงสัยในสัญญาณอินเตอรเน็ต ซึ่งโปรโมชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ 3BB Indy 5 Mbps 790 บาทต่อเดือน ผู้ร้องจึงติดต่อไปสอบถามที่สาขาราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ พนักงานให้ข้อมูลว่า โปรโมชั่นปัจจุบันของลูกค้าคือ โปรโมชั่น 3BB Indy 4Mbps 590 บาทต่อเดือน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรโมชั่นโดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ผู้ร้องต้องการทราบข้อมูลการใช้งานนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น เพราะทุกเดือนที่ชำระบริการคือ 790 ทุกเดือนตั้งแต่มีการเปลี่ยนโปรโมชั่นตามโฆษณาประชาสัมพันธ์ในโทรทัศน์ ผู้ร้องต้องการให้ทางบริษัทคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ร้อง และปรับโปรโมชั่นปัจจุบันให้เป็นโปรโมชั่น 5 Mbps เดือนละ 590 บาท ตามโฆษณาปัจจุบันด้วย

ขั้นตอนการดำเนินงานแก้ปัญหา

24/7/53

  • รับเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องมาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ศูนย์ฯสอบถามข้อเท็จจริง และรับสำเน้เอกสารประกอบการ ร้องเรียน
  • โทรประสานกับศูนย์ 3BB สาขาราษฎร์อุทิศ 074-258892-3 3BB บอกว่าตอนนี้ทางศูนย์ได้รับเรื่องจากลูกค้าแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 53 ที่ผ่านมา ทางบริษัทกำลังดำเนินการอยู่ และบริษัทจะติดต่อกลับมายังลูกค้าเอง เราสามารถโทรสอบถามความคืบหน้าได้

4/8/53

บริษัทไม่ได้รับการติดต่อกลับ เลยส่งหนังสือออก เลขที่ สบส.๕๙/๒๕๕๓ ไปยังบริษัท 3BB

10/8/53

ศูนย์ฯ โทรประสานบริษัท 074-800888 บริษัทแจ้งว่าในเดือนถัดไป ผู้ร้องสามารถใช้บริการในราคาโปรโมชั่น 590 บาท ต่อเดือนได้ ส่วนส่วนต่างเดิมที่เคยชำระ 790 ทางบริษัทกำลังเช็คข้อมูลส่วนกลาง ว่าเริ่มเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อใด

20/8/53

ผู้ร้องติดต่อกลับมาว่าทางบริษัท จะคืนเงินให้ 200 บาท จำนวน 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 1,200 บาท และจะปรับค่าบริการโปรโมชั่นปัจจุบันจาก 5 Mbps 790 บาท เป็น 5 Mbps 590 บาทต่อเดือน ตามโฆษณาและโปรโมชั่นปัจจุบันนี้

Relate topics