แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนองค์กรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมดเขต31พค.นี้

photo  , 545x318 pixel , 46,180 bytes.

เนื่องด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข จะสิ้นสุดและครบวาระในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 นี้ และรักษาการได้ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2554 สำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนการเตรียมการสรรหาและคัดเลือกกรรรมการ ดังเอกสารประกอบนี้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง