ฉลาดซื้อจัดกิจกรรมที่สงขลา

by watcher @17 พ.ค. 54 01:53 ( IP : 118...93 ) | Tags : ประชาสัมพันธ์ , ฉลาดซื้อ , สงขลา

ดูที่ยูทูบทีมงานฉลาดซื้อบุกใต้ลงสงขลางานสภาผู้บริโภคภาคใต้ จัดกิจกรรมสร้างสีสรรค์ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ข้อมูลและตระหนักถึงความเป็นผู้บริโภคที่ตื่นตัวและสร้างความเข้าใจให้เข้าถึงสิทธิของตนเอง

Relate topics