บทเรียนจาก... โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค ปี 2553

จากการทำแผนงานในปี 2553 เครือข่ายฃองค์กรผู้บริโภคได้ร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการที่ดูแลห้องปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อน สารพิษ และ อื่นๆที่เป้นค่ากำหนดการตรวจในอาหารแต่ละประเภท ตั้งแต่พืชผักผลไม้ อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูปรูป นม อาหารเฝ้าระวังตามสถานการณ์...ดังมีรายงานอย่างย่อนำเสนอในการประชุมเครือข่าย องค์กร วันผู้บริโภคสากล 15 มีนาคม 2554 ...

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง