3BB ทิ้งลูกค้าต่างจังหวัดยกเลิกบริการไม่แจ้ง

by watcher @2 ก.พ. 54 10:16 ( IP : 113...155 ) | Tags : ข่าวด่วน , 3BB , TT&T , ยกเลิกบริการ
photo  , 290x174 pixel , 9,528 bytes.

สบท.กางข้อมูลผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 3BB ทั่วประเทศร้องเรียนถูกยกเลิกบริการดื้อๆ เหตุขัดแย้งทีทีแอนด์ทีเรื่องเช่าวงจร(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2554)

วันนี้ 1 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา สบท.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ทริปเปิลทรี อินเทอร์เน็ต จำกัด เนื่องจากผู้ใช้บริการถูกตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  เมื่อผู้ใช้บริการสอบถามก็ได้รับแจ้งว่า บริษัทฯยุติการให้บริการแล้ว ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และประชาชนทั่วไป  ล่าสุดจากการร้องเรียนทั้งที่เข้ามาถึงสบท.โดยตรงและที่เป็นกระทู้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ พบว่ามีผู้เดือนร้อนมากกว่า 20 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ สุราษฏร์ และตรัง

นายประวิทย์ กล่าวว่า จากเหตุร้องเรียนดังกล่าวพบว่า 3BB ได้ลดการใช้งานวงจรเช่าของบริษัท ทีทีแอนด์ทีจากที่เคยใช้งานอยู่ 320,278 วงจร เหลืออยู่เพียง 12,333วงจรเท่านั้น และมีแผนว่าจำนวนวงจรเช่าที่ใช้งานก็จะลดลงไปอีกตามลำดับ โดยจะลดลงเหลือ 0 ภายในระยะเวลาไม่นานนี้ จึงเป็นไปได้ว่า สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB แบบมีเบอร์โทรศัพท์ของทีทีแอนด์ทีจะถูกแจ้งยกเลิกการให้บริการทั้งหมดในที่สุด

“พื้นที่ที่ถูกร้องเรียนก็คือต่างจังหวัดเกือบทั้งหมด จากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของทริปเปิลทรี บรอดแบนด์ แต่ใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเลขหมายซึ่งเป็นโครงข่ายของทีทีแอนด์ที  อันนี้เป็นข้อสังเกตว่าจะถูกยกเลิกสัญญา ส่วนใครที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่มีเลขหมายของทริปเปิลทรี ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นโครงข่ายของเขาอยู่แล้วจะไม่เจอปัญหานี้  ตามตัวเลขประมาณการณ์ แสดงว่าบริษัทฯวางแผนที่จะยกเลิกการให้บริการกับผู้บริโภคอีก  ถ้าเป็นเช่นนั้นจะทำให้มีผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศอย่างน้อย 12,000 ราย” ผอ.สบท.กล่าว

นายประวิทย์ กล่าวอีกว่า ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัดของ 3BB ในหลายจุดยังเป็นการทำสัญญาใช้บริการวงจรเช่าจาก บริษัททีทีแอนด์ที แต่เมื่อทีทีแอนด์ทีประสบปัญหาทางการเงิน และมีการตั้งบริษัทเอกชนเข้ามาทำแผนฟื้นฟูกิจการ ส่งผลต่อการเข้าไปใช้สิทธิของ 3BBในการใช้วงจรเช่าตามสัญญา เช่น  การเปลี่ยนกุญแจล็อคชุมสายทำให้ 3BB ไม่สามารถให้บริการได้ การสร้างเงื่อนไขการเข้าพื้นที่ชุมสายและมีเหตุรุนแรงถึงขั้นฟ้องร้องกันกับพนักงานบริษัท  และเป็นเหตุให้3BB ไม่อาจใช้วงจรเช่าในพื้นที่ชุมสายของทีทีแอนด์ที เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้  ซึ่งที่ประชุม กทช. ได้มีมติให้ทีทีแอนด์ทีระงับการรื้อถอนคู่สายหรือการหยุดการให้บริการแล้ว 3BB จึงยังคงมีสิทธิ์ใช้โครงข่ายทีทีแอนด์ทีเพื่อให้บริการต่อไปก่อนตามสัญญาเดิม การกระทำของ 3BB ด้วยการยกเลิกบริการผู้บริโภคเองโดยพลการเช่นนี้ ถือเป็นการยกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

“ตามกฎหมายมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ระบุว่า ห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการยกเลิกการให้บริการตามสัญญา ถ้าผู้บริโภคไม่ใช่ฝ่ายผิด และตาม พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งสบท.จะได้เชิญผู้ให้บริการมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้” ผอ.สบท.กล่าว

จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัท 7 คน  คือ นายพิชญ์ โพธารามิก นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล นางสาวสายใจ คีตสิน นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย นางสาวจงรัก โรจนวิภาต นายวสุ ประสานเนตร และนายอนุพงษ์ โพธารามิก

ข้อมูลจาก...http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=310&contentID=118808

Relate topics