การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET)

by watcher @11 พ.ย. 53 02:45 ( IP : 118...204 ) | Tags : ประชาสัมพันธ์ , uso

ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 มีเป้าหมายสำคัญในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตระดับชุมชน รวมทั้งสิ้น 400 แห่งทั่วประเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต. สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและแบบขอรับติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

หลักเกณฑ์การจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

แบบขอรับติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-271-0151 ต่อ 415 คุณวิทวัส

Relate topics

Comment #1ประกาศผล
nK_Blooming (Not Member)
Posted @6 พ.ค. 54 11:28 ip : 61...154

อยากทราบว่าประกาศผลเมื่อไหร่ค่ะ

Comment #2กำลังหาข้อมูลให้ค่ะ
Posted @7 พ.ค. 54 20:36 ip : 113...28

ช่วงนี้เป็นรอยต่อระหว่าง กทช. เป็น กสทช. หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดการกองทุน USO จึงยังไม่มีความชัดเจนเรื่องประกาศผลตามที่คุณ nK_Blooming ถามมา..แต่จะพยายามเข้า กทช. , กสทช. ค้นหาข้อมูลไดที่หัวข้อกองทุน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล และ สพป. มีข้อมูลน้อยมาก พบว่ามีแต่ข้อมูลกิจกรรมเปิดศูนย์และดูงาน แต่ไม่มีข้อมูลประกาศว่าพื้นที่จุดดำเนินการติดตั้ง ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลกระจายอยู่ตามผู้ประกอบการที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ USO 4 ด้านคือ เพื่อการศึกษา การสาธารณสุข ชุมชนห่างไกล และผู้ด้อยโอกาส(ผู้พิการ)

เท่าที่หาข้อมูลได้พบข่าว TOT และ CAT เช่น กทช. จับมือ ทีโอที เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และ เมื่อ 22 เมษายน 2554 ได้เปิดศูนย์เรียน รู้ เล่น ที่ ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน

จากการประชุม กสทช.(กทช.) เมื่อ 20 เมษายน 54 ระเบียบวาระที่ ๔.๙๘ :  การเตรียมการงาน USO หลังจาก พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ : ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการฯ (นายพิทยาพลฯ), ทถ.
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินงานจัดให้มีบริการ USO ปี ๒๕๕๔ และร่างแผนการจัดให้มีบริการ USO ประจำปี ๒๕๕๔ ตามแนวทางที่ ๑  ตามความเห็น กทช.สุรนันท์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความรอบคอบ ถูกต้อง และเหมาะสมในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจาก พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับแล้ว แล้วจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

นอกจากติดตามข้อมูลเองแล้ว ทางทีมงานของสมาคมจะติดตามรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง