บันทึกภาพดาวเทียมและข้อมูลน้ำท่วมทั่วไทยปี 2553

บันทึกภาพดาวเทียมและข้อมูลน้ำท่วมทั่วไทยปี 2553

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสั่งถ่ายภาพข้อมูลจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ำท่วม

รวมทั้งข้อมูลรายงานต่าง ๆ และนำมาวิเคราะห์ จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมผ่านทางเวปไซด์ http://flood.gistda.or.th เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้สนใจ นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถดาวโหลดในหลายรูปแบบ เช่น shape ,file ,kml เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-4524 ถึง 32 หรือทาง E-mail: surassa@gistda.or.th , chaow@gistda.or.th

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. flood_thai_radar_53.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง