องค์การอิสระผู้บริโภค

by roung @November,03 2009 09.42 ( IP : 113...255 )
photo  , 500x350 pixel , 87,759 bytes.

รายการหัวเรื่อง

  1. ภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหว รณรงค์องค์การอิสระผู้บริโภค

  2. องค์การอิสระผู้บริโภค: ความเป็นมา : หลักการสำคัญ : และบันทึกเหตุการณ์การเสนอกฎหมาย จากภาคประชาชน

  3. ร่าง - พระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภคhttp://www.consumerthai.org/index.php?

  4. ข้อเสนอต่อนโยบาย กฎหมายและมาตรการการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค

  5. ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ เพื่อกฎหมายผู้บริโภค

  6. เปรียบเทียบ(ร่าง) พ.ร.บ.องค์การอิสระผู้บริโภคของภาคประชาชนกับของรัฐบาล

  7. สาระสำคัญ มาตรา 57-61 รัฐธรรมนูญ

  8. กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ด้านพลังงานและการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ เรื่อง "องค์การอิสระผู้บริโภค ก้าวใหม่ภาคประชาชน"

  9. รายงานการพิจารณา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง เสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร 16 มีนาคม 2554

10.US President John F. Kennedy ประธนาธิบดีสหรัฐ ได้กล่าวถึงสิทธิผู้บริโภคสากลเมื่อ 15 มีนาคม ค.ศ. 1962 ไว้ดังนี้

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน