ข่าวผู้บริโภค

“เป้าหมายยังคงเดิม เพิ่มเติมคือสิ่งที่ต้องก้าวให้ข้ามไปด้วยกัน”

by khaohom @March,08 2017 10.49 ( IP : 183...247 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค
photo  , 600x389 pixel , 33,508 bytes.

  ในการทำงานเรื่องเอดส์ คนทำงานทั่วโลกมีเป้าหมายอยู่ 3 สิ่ง สิ่งแรกคือ การลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ สิ่งที่สองคือ การลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเอชไอวี และสิ่งสุดท้ายคือ การลดการรังเกียจ กีดกัน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ หรือพูดง่ายๆ ว่า ทำให้สังคมนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขทั้งคนที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
      เมื่อตั้งคำถามกับคนทำงานเอดส์ ว่า ที่ผ่านมา เราเดินเข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้ว ผมคิดว่ามีหลายสิ่งที่คนทำงานต้องกลับมาคิดทบทวน
      ประการแรก เรื่องการลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ ที่ผ่านมา อัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจาการทุ่มเททำงานของหลายหน่วยงาน หลายภาคี ทั้งงานในเชิงระบบ เช่น การสนับสนุนให้โรงเรียนสอนเพศวิถีศึกษา รวมถึงการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ทำให้คนประเมินความเสี่ยงที่แท้จริงได้มากขึ้น สังคมเริ่มเข้าใจว่าเอชไอวีไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆ และเป็นเรื่องของ “พฤติกรรมเสี่ยง” ไม่ใช่ “กลุ่มเสี่ยง”
      แต่ปีนี้ ยุทธศาสตร์การทำงานกลับย้อนไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว คือ ทุ่มกำลังคน ทุ่มทรัพยากรไปทำงานป้องกันกับ “กลุ่มเสี่ยง” ทั้งที่ที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่า การทำงานที่ตอกย้ำว่าเอดส์เป็นเรื่องของ “คนบางกลุ่ม” ไม่ได้ช่วยให้อัตราการติดเชื้อลดลง ซ้ำยังทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่าเอดส์ไกลตัวจนไม่คิดว่าเพศสัมพันธ์ของตัวเองก็มีโอกาสเสี่ยง และในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ “คนบางกลุ่ม” ถูกตีตราจากสังคมในเรื่องเอดส์ กลายเป็นอคติที่ยากจะแก้ไขและได้ส่งผลต่อวิถี ชีวิตของ “คนบางกลุ่ม” นั้นด้วย
      ประการต่อมา เรื่องการรักษา เราปรารถนาที่จะไม่เห็นคนเสียชีวิตจากเอดส์ ซึ่งก็น่ายินดีว่าที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการรักษาประกอบกับระบบสวัสดิการด้านสุขภาพทำให้ผู้ติดเชื้อทุกคนสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ครอบคลุมการตรวจรักษาเอชไอวี/เอดส์ จนทำให้ลดอัตราการป่วยและตายลงไปมาก แม้ยาต้านไวรัสที่เรามีในสิทธิประโยชน์ จะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา แต่ยาบางชนิดมีผลข้างเคียงสูง ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ปัจจุบันยังต้องอยู่กับยำต้านไวรัสตลอดชีวิต
      ในขณะที่โลกใบนี้มียาต้านไวรัสที่พัฒนาไปมาก มียาที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับผู้กินยาทั้งปริมาณและจำนวนมื้อรวมถึงผลข้างเคียงที่ต่ แต่ประเทศไทยก็ยังเข้าไม่ถึงยาเหล่านี้เพราะรัฐมองไม่เห็นความจำเป็น ซ้ำยังออกกฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อต่อการผูกขาดยามากขึ้น (อ่านเพิ่มเติมความบรรลัย 5 ประการ เมื่อ ม.44 ปล่อยผีสิทธิบัตร http://waymagazine.org/disaster44_patent/) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ไทยจะลดอัตราการป่วย การเสียชีวิตจากเอชไอวี/เอดส์ ลงได้อย่างไร
      ประการสุดท้าย เรื่องการอยู่ร่วม ซึ่งเป็นอีกเรื่องใหญ่และพบเห็นเป็นข่าวอยู่เนืองๆ ผมคิดว่าเราผ่านวิกฤตเรื่องการตายเป็นใบไม้ร่วงมาแล้ว แต่เรากำลังเผชิญวิกฤตลูกใหม่เรื่องการรังเกียจ กีดกัน อยู่ร่วมสังคมเดียวกันไม่ได้ ในขณะที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาแล้ว สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานได้ตามปกติ แต่ไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงาน แม้แต่เด็กที่ติดเชื้อซึ่งมีอนาคตทางการศึกษา ก็ถูกโรงเรียน และมหาวิทยาลับปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียน แล้วพวกเขา จะมีกำลังใจในการรักษา ในการมีชีวิตต่อไปได้อย่างไร ผมเห็นว่า แผนเอดส์ของประเทศจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังในการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ลดอคติที่ฝังรากลึกในใจของคน และจะต้องมีกลไกการจัดการเรื่องการละเมิดสิทธิ หรือการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม
      ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ในทางปฏิบัติ คุณคือคนหนึ่งที่ทำงานเรื่องเอดส์ โลกจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ไว้เบื้องหลังได้นั้น คุณเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดขึ้นได้ การลดอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเริ่มจากตัวคุณเองที่ป้องกันทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ การไม่มีอคติ ไม่รังเกียจ กีดกัน ผู้ติดเชื้อ ก็ทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้น
      เราต้องร่วมกันก้าวข้ามอคติ ความกลัว ความเกลียดชังคนที่มีความแตกต่างหลากหลายที่ทำให้คนรังเกียจ แบ่งแยก และละเมิดสิทธิซึ่งกัน
      เราจะข้ามความคิดว่า เอดส์จะหยุดได้เพียงแค่ป้องกันให้ดีที่คนเพียงบงกลุ่มก็พอ จนกว่าประเทศนี้ โลกนี้ จะเป็นโลกที่ไม่มีเอดส์ สักวันหนึ่ง

โดย:..MGR Online  วันที่ 7 มีนาคม 2560

แสดงความคิดเห็น

« 6142
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน