กิจกรรม

วิทยุยุค คสช.โฆษณาผิด กม.เพียบ อ้างรักษาโรคครอบจักรวาล กสทช.เร่งสั่งระงับ

by khaohom @November,06 2014 11.41 ( IP : 114...53 ) | Tags : กิจกรรม
  • photo  , 960x720 pixel , 162,978 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 163,001 bytes.

  เครือข่ายผู้บริโภคเผยวิทยุยุค คสช. โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมากถึง 88% ทั้งโฆษณายา อาหารเสริมเกินจริง อวดอ้างสรรพคุณรักษาครอบจักรวาล เสริมสมรรถภาพทางเพศและความงาม แนะนักจัดรายการ เจ้าของคลื่นส่งโฆษณาให้ สสจ. ตรวจสอบก่อน ช่วยลดการทำผิดได้ ด้าน กสทช. เผยหาก อย. ฟันธงผิดจริงพร้อมสั่งระงับออกอากาศ ปรับวันละ 2 หมื่นบาท ระบุผิดซ้ำจ่อถอนใบอนุญาต อย. เร่งแก้กฎหมายเพิ่มโทษปรับถึงหลักแสนบาท


        วันนี้ (5 พ.ย.) ที่โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค นายพชร แกล้วกล้า ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวในการแถลงข่าว “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในยุค คสช.” ว่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภค 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. กาญจนบุรี เพชรบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด พะเยา ลำปาง สุราษฎร์ธานี สงขลา และ สตูล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อจัดการปัญหา สร้างความตื่นตัวให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 - พ.ค. 2558 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางคลื่นวิทยุในช่วง มิ.ย.- ก.ย. 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาควบคุมกิจการกระจายเสียง โดยเฝ้าระวังจำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1 สัปดาห์ ทางสื่อวิทยุจำนวน 33 คลื่นใน 10 จังหวัด แบ่งเป็นคลื่นหลัก 31 คลื่น และคลื่นวิทยุออนไลน์ 2 คลื่น พบว่า 29 คลื่น หรือร้อยละ 88 มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายรวม 103 รายการ แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม 54 รายการ ยา 35 รายการ เครื่องสำอาง 13 ราย และโฆษณาสถานพยาบาล 1 รายการ
        น.ส.สิรินนา เพชรรัตน์ ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมที่โฆษณาผิดกฎหมายจำนวน 54 รายการนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบำรุงรักษาร่างกาย - รักษาโรคเฉพาะ รักษาโรคครอบจักรวาล กลุ่มเสริมความงาม เช่น ลดความอ้วน ช่วยผิวขาว และกลุ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศ ที่พบมากคือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอายแคร์ซอฟท์เจล พบมากถึง 5 จังหวัด กาแฟลิลลี่พลัส 4 จังหวัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบญจไท น้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัส เป็นต้น พบ 3 จังหวัด ส่วนผลิตภัณฑ์ยาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มยาอันตรายที่ห้ามโฆษณา กลุ่มยาที่โฆษณาสมรรถภาพทางเพศ ความสวยงาม กลุ่มนาโฆษณารักษาครอบจักรวาล และกลุ่มยาที่โฆษณาลดแลกแจกแถมเพื่อการขายและส่งเสริมการใช้ยาเกินความจำเป็น ที่พบมาคือ วีกิ๊ฟ สมุนไพรชนิดน้ำและแคปซูลสมว่านนากสามสี ยาน้ำสตรีฟลอร่าพลัส จำนวน 5 จังหวัด เป็นต้น
        “เครือข่ายฯได้ประสานข้อมูลการเฝ้าระวังไปยัง กสทช. และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว เพื่อให้ดำเนินการแก้ปัญหาตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ อยากเตือนผู้บริโภคว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะเช่นนี้จะก่อปัญหาสุขภาพแก่ผู้บริโภคเอง เช่น โฆษณารักษาสารพัดโรคทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลงเชื่อและหยุดยาของตนเอง อาจเป็นอันตรายได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการร้องเรียนการเสียชีวิตจากกรณีเช่นนี้มายังเครือข่ายฯหลายราย” น.ส.สิรินนา กล่าว
        น.ส.ศิริวรรณ อำนวยสินศิริ ผู้ประสายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ในการแก้ปัญหานั้น เครือข่ายผู้บริโภคบางแห่ง เช่น ลำปาง มีข้อตกลงร่วมกันของนักจัดรายการวิทยุและคลื่นธุรกิจที่จะไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย โดยผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ก่อน ซึ่งจากตรวจสอบหลังดำเนินการพบว่าทั้ง 16 สถานี ของ จ.ลำปาง ยังไม่พบการโฆษณาผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บางพื้นที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภครู้เท่าทัน จับเข่าพูดคุยกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในพื้นที่เพื่อการคัดกรองเนื้อหาก่อนออกอากาศ เป็นต้น เป็นการให้ผู้ประกอบการคัดกรองดูแลกันเอง
        นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค อย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนจาก อย.ก่อน มี 3 ประเภทคือ ยา อาหารที่แสดงสรรพคุณคุณประโยชน์ และเครื่องมือแพทย์ ส่วนเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียน แต่จะมีการควบคุมเรื่องการโฆษณา สำหรับปัญหาในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย แม้ อย.มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคอยเฝ้าระวังตามสื่อต่างๆ แต่ยอมรับว่าสื่อวิทยุซึ่งมีจำนวนมากนั้นทำได้ยาก เพราะ อย.ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค ต้องอาศัยความร่วมมือจาก สสจ. ในพื้นที่ที่มีกลุ่มงานเภสัชกรทำหน้าที่เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเครือข่ายในการร่วมเฝ้าระวังด้วย ขณะที่บทลงโทษในปัจจุบันยังไม่รุนแรง แต่ขณะนี้กำลังเร่งแก้กฎหมายให้บทลงโทษรุนแรงขึ้น เช่น โฆษณายา หรืออาหารผิดกฎหมายมีโทษปรับ 1 แสนบาท จากเดิมที่ปรับเพียงแค่หลักพันถึงหลักหมื่น และเมื่อศาลตัดสินก็มักจะปรับจำนวนน้อยกว่าโทษสูงสุดและให้รอลงอาญา
        ด้าน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช. กล่าวว่า หาก อย. ฟันธงว่าสถานีวิทยุใดก็ตามมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย กสทช. จะสั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นทันที ซึ่งหากไม่ระงับการออกอากาศการโฆษณาจะปรับวันละ 2 หมื่นบาท จนกว่าจะระงับการออกอากาศ และหากยังดำเนินการผิดซ้ำๆ ก็อาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตในที่สุด เพราะปัจจุบันกิจการวิทยุท้องถิ่น บริการธุรกิจ รวมไปถึงทีวีดาวเทียม ทีวีเคเบิล จะได้รับใบอนุญาตไม่นาน หากมีการทำผิดก็จะนำมาประเมินพิจารณาในการต่อใบอนุญาต สำหรับคลื่นวิทยุหลัก เช่น วิทยุทหารอากาศ จ.ขอนแก่น และ สวพ. ขอนแก่น เป็นต้น ที่เครือข่ายได้ส่งข้อมูลการเฝ้าระวังมานั้น อย. ได้พิจารณาแล้วว่าโฆษณาผิดกฎหมายจริง ขณะนี้ กสทช. ได้สั่งระงับการออกอากาศโฆษณาดังกล่าวแล้ว หากไม่ระงับการออกอากาศก็จะปรับวันละ 2 หมื่นบาทเช่นกัน รวมถึงพิจารณาในการต่อใบอนุญาตด้วย

ที่มา  : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 พฤศจิกายน 2557

แสดงความคิดเห็น

« 6142
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน