ปฏิบัติการผู้บริโภค

ร้องการไฟฟ้า กระแสไฟตก ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเจ๊ง

by dek...koh @July,25 2012 11.12 ( IP : 113...229 ) | Tags : ปฏิบัติการผู้บริโภค , ไฟฟ้า

วันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔  รับเรื่องร้องเรียน

คุณวัลลีย์  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ xxxx  หมู่ ๔  ซอยบุญวิลัย-บุญดีการช่าง  ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๔๗๑xxxx ได้โทรเข้ามาปรึกษาเรื่องกระแสไฟฟ้าตก  ทราบเบอร์โทรศัพท์สมาคมผู้บริโภคสงขลาจากผู้ดำเนินรายการแลบ้านแลเมืองช่วงปรับทุกข์เรื่องปากท้อง  ทางสถานีวิทยุ FM 88.0 MHz.  มอ. โดยแจ้งว่าตนและเพื่อนบ้านในซอยเดียวกัน  จำนวน 12 ครัวเรือน  ผู้ร้องได้ย้ายเข้ามาสร้างบ้านตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕ ปีที่ผ่านมาพบปัญหาไฟฟ้าตกเป็นประจำ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายได้แก่ หลอดไฟต้องเปลี่ยนบ่อย  เครื่องปั๊มน้ำ  ตู้เย็น  โทรทัศน์เสียต้องซ่อมบ่อยครั้ง โดยไม่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นร่วมกันได้  ซ้ำหนักกว่าเก่าเมื่อกลางปีที่สอง ๒๕๕๑ มีโรงงานทำประตูเลื่อนมาตั้งทำให้ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ยิ่งทำให้ไฟฟ้าตกมาก

โดยผู้ร้องมีความต้องการให้ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงงานและการควบคุมการปล่อยกระแสไฟที่ถูกต้องไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ใช้ไฟตามบ้านเรือนในชุมชนรอบข้าง

แนวทางแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้การประกอบการของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีพื้นที่ และทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งวจะมีสำนักงานประจำตามเขตต่าง ๆ  กรณีนี้เกิดขึ้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่.....เบื้องต้นสมาคมฯ ได้แนะนำให้ผู้ร้องรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนบ้านที่ไฟฟ้าตก  เรื่องความเสียหาย  ภาพประกอบและบิลค่าไฟฟ้าที่แสดงให้เห็นเลขผู้ใช้ไฟ สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้ทำหนังสือเพื่อแจ้งและสอบถามข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้  ตามรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๔

ผู้ร้องได้โทร.ร้องเรียนผ่านรายการวิทยุทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM 88 ในรายการ “แลบ้านแลเมือง”    ผู้ดำเนินรายการแนะนำให้เข้าไปร้องเรียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ และจะช่วยตามเรื่องให้

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

ผู้ร้องแจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ได้เข้าไปร้องเรียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  แต่ทางไฟฟ้าให้กลับมาเขียนคำร้องเรียนเอง จึงโทร.มาปรึกษา  ทางสมาคมฯ  แจ้งว่าให้ผู้ร้องเข้ามาเขียนคำร้องที่สมาคมและนำเอกสารที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นมาด้วย

๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔

ผู้ร้องเข้ามาเขียนแบบฟอร์มร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นมาให้กับสมาคมฯ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

สมาคมฯ ส่งหนังสือเพื่อแจ้งและสอบข้อเท็จจริงไปยัง  ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่(กฟภ.) และ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต ๑๒ สงขลา (คพข.) โดยระบุไปในจดหมายว่ามีชาวบ้านหมู่ ๔  ซอยบุญวิลัย-บุญดีการช่าง  ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒ ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอและกระแสไฟฟ้าตกเป็นระยะเวลาช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.จากการทำงานของโรงงานทำประตูเลื่อน ซึ่งทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านเสียหาย

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต ๑๒ (คพข.) โทร.มาแจ้งว่าได้รับจดหมายแล้วกำลังจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่(กฟภ.) เพื่อดำเนินการลงพื้นที่แก้ไข และได้ขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ร้องเรียนเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมคือ บัตรประชาชนและใบมอบอำนาจให้สมาคมฯดำเนินการแทน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผู้ร้องโทร.มาแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต ๑๒ (คพข.) เข้ามาเพื่อขอเอกสารเพิ่ม  ตรวจดูและจะดำเนินงานให้การไฟฟ้าเข้ามาดูให้โดยเร็ว

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ เข้ามาตรวจและทำไฟให้ แต่เมื่อผ่านไป ๒ วัน ก็กลับเป็นเหมือนเดิม และผู้ร้องได้แจ้งให้ ผอ.คพข.ทราบแล้ว

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

การไฟฟ้าฯ เข้ามาแก้ให้อีกครั้งและแจ้งว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกต้องเปลี่ยนหม้อแปลงหน้าซอยที่เป็นหม้อใหญ่ใหม่เพราะกำลังไฟไม่พอ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผู้ร้องแจ้งว่าทาง คพข.ได้ให้ตนเข้าไปพูดคุยกับกรรมการผู้ใช้ไฟ โดยมีมติให้ทาง คพข.แจ้งไปยังเจ้าของโรงงานหน้าซอยเปลี่ยนแผงไฟใหม่และจะเข้าไปสับสายไฟไปหม้อแปลงอื่นก่อนเพื่อแก้ไขเฉพาะหน้าก่อน(รอหม้อแปลงใหม่)

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

ผู้ร้องแจ้งว่าการไฟฟ้าเข้ามาสับหม้อแปลงให้ดีขึ้นมาหน่อย ค่าไฟฟ้าลดลง แต่ต้องรอหม้อแปลงใหม่อีก ๒ เดือน

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

สมาคมฯ โทรไปสอบถามผู้ร้องๆ แจ้งว่า ไฟฟ้าที่บ้านของตนมีอาการมากขึ้นกว่าเดิม ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับโครงการสร้างหมู่บ้านหน้าปากซอยอีก ๒ โครงการหรือไม่ และถึงเวลาที่ทางการไฟฟ้าฯได้แจ้งไว้ว่ารอหม้อแปลง ๒ เดือน

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

สมาคมฯ ออกจดหมายทวงถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงอีกครั้ง

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ผู้ร้องโทร.มาแจ้งว่า ได้ติดต่อกับทาง คพข. เขต ๑๒ และ คพข.เขต ๑๒ ได้สอบถามและลงพื้นที่ติดตามเป็นประจำ แจ้งว่าเมื่อวานนี้(๒ พ.ค.๕๕) การไฟฟ้าได้ส่งหนังสือแจ้งว่างบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว โดยจะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงใหม่ให้

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ผู้ร้องโทร.แจ้งว่าการไฟฟ้าฯ เข้ามาเปลี่ยนติดตั้งหม้อปลงใหม่ให้แล้ว (อยู่ระหว่างการติดตั้ง) ที่ผ่านมาผู้ร้องได้ดำเนินการเอง  โดยโทร.มาแจ้งให้ทางสมาคมฯ ทราบผลเป็นระยะๆ ทุกครั้งที่มีความคืบหน้าจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.หาดใหญ่ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต ๑๒ (คพข.)  เห็นได้ว่าทาง คพข.เอง  มีการประสานงานกับการไฟฟ้าและติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนอย่างดี

Comment #1เสาไฟฟ้าล้มเอาไม้ค้ำีีอยู่ที่ 55 หมู่ 5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงข
ดวงเดือน จารุพิจารณา
Posted @October,02 2012 22.19 ip : 125...255

เสาไฟฟ้าที่บ้านล้ม ได้โทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ครั้งแล้ว ครั้งสุดท้ายวันที่ 14 กันยายนแล้ว มีเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูป แล้วก็เงียบไป ถ้าเสาไฟฟ้าล้มจะทับบ้านและไฟฟ้าขาด ขอให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หาดใหญ่ ช่วยดำเนินการให้โดยด่วนด้วย

Comment #2การไฟฟ้าได้ไปดำเนินการแล้วค่ะ
ดวงเดือน จารุพิจารณา
Posted @October,09 2012 22.10 ip : 182...176

ได้โทรติดตามเรื่องที่ 1129 ทุกวันเป็นเวลา 6 วัน ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทุกท่าน ที่ห่วงใยความปลอดภัยค่ะ

Comment #3ขอบคุณสำหรับข้อมูล #2การไฟฟ้าได้ไปดำเนินการแล้วค่ะ
Posted @October,10 2012 13.27 ip : 113...227

ก่อนอื่นต้องขออภัยคุณดวงเดือน จารุพิจารณา..ที่ไม่ได้เข้ามาให้คำแนะนำตั้งแต่แรก
มาพบอีกทีคุณดวงเดือนได้ติดต่อ 1129 และได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
จึงต้องขอขอบคุณที่ได้มารายงานความคืบหน้า..
ซึ่งผู้ใช้ไฟท่านอื่นจะได้มีแนวทางเพื่อจัดการปัญหาเรื่องไฟฟ้าได้
และหากโอกาสหน้าพบปัญหาหรือมีข้อมูลที่น่าสนใจ
และมีเรื่องต้องการให้สมาคมฯช่วยดำเนินการ...ติดต่อกลับมาได้ที่ 074 254542 ค่ะ

ขอบคุณอีกครั้ง

ชโลม

Comment #4ไฟฟ้าตก ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย
สายสุรีย์ ชุมกาแสง
Posted @March,18 2013 21.25 ip : 125...30

ดิฉันอยู่บ้านเลขที่151 หมู่ที่1 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา  เมื่อประมาณต้นเดือน มีนาคมที่ผ่านมา ไฟฟ้าที่บ้านตกทุกวัน ทำให้หลอดไฟฟ้าเปลี่ยนบ่อยครั้่งแรกดิฉันไม่ได้นึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นและไม่คิดว่าจะมีผลเสียหาย เป็นมาประมาณ2อาทิดย์ มารู้อีกครั้งแอร์ ที่บ้านเสียทั้งสองเครื่อง เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตก สอบถามบ้านที่อยู่ติดกัน ปรากฎว่าเป็นเหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังตรวจสอบแอร์อยู่ ดิฉัน จึงได้โทรแจ้งไฟฟ้า ทางไฟฟ้าแจ้งว่าไม่มีใครบอกว่าไฟ้ฟ้าตก และได้รับคำตอบว่าคนใช้ไฟฟ้าเยอะมันไม่ได้เป็นคำตอบ ที่จริงถ้าคนใช้ เยอะทำไมไม่ขอหม้อแปลงเพิ่ม เคยประสบไฟฟ้าดับ เหลือแค่บ้านดิฉัน กับข้างบ้าน พอดิฉันไปถามปรากฎว่า บอกไฟฟ้าไม่พอ บ้านอื่น ติดหมดเหลือแค่ 2 บ้าน มันไม่ถูกต้อง ถ้าไฟฟ้าใช้เยอะ ต้องขอหม้อแปลงเพิ่มมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
              ตอนนี้แอร์บ้านดิฉัน com พังทั้งสองตัว ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะ

Comment #5มีเสียงเหมือนไฟช็อตหม้อแปลงที่เสาไฟฟ้าตลอดเวลาสามารถแก้ไขได้หรือ
ดาริกา
Posted @May,29 2013 15.33 ip : 27...115

สวัสดีค่ะ พอดีเสาไฟฟ้าบริเวณ หน้าแฟลต 11 ของ การเคหะ ถนนหน้าสถานี มีเสียงหม้อแปลงช็อตอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบนี้มานานมากแล้ว อยากจะทราบว่าสามารถแก้ปัญหาให้ไม่มีเสียงรบกวนได้มั้ยค่ะ ถ้าทำได้แจ้งผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยรึเปล่าค่ะ ถ้าได้รบกวนช่วยให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Comment #6อยู่ดีๆไฟฟ้าดับโดยไม่มีสาเหตุ(หมูบ้านที่ห่างออกไปแค่1 กิโลไม่ดับ
ก้องหล้า ชรินทร์
Posted @June,23 2013 10.55 ip : 110...67

สวัสดีครับ เป็นมานานหลายปีจะทำอย่างไรดีครับกับเรื่องนี้คืออยู่ดีๆไฟฟ้าก็ดับทั้งตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140ทั้งๆที่หมูบ้านสมานสามัคคีห่างกันแค่เพียง1กิโลจะฝนตกพายุเข้าก็ไม่ดับ แล้วที่สำนักงานเวลาเข้าไปติดต่อก็ไม่รู้เรื่อง  คือที่บ้านเป็นร้านค้ามีตู้แช่ไอสครีมบางทีถึงกับขายไม่ได้เพราะมันละลายก็ต้องขาดทุนตรงส่วนนี้ไปแต่ค่ากับจ่ายตรงทุกเดือนขอความกรุณาแก้ไขด้วยนะครับอย่าเพียงคิดว่ามันไม่ใช่หมู่บ้านของท่านเพราะผมก็ได้จ่ายเงินที่ผมหามาได้ให้ท่านเป็นค่าไฟอยู่ทุกๆเดือนอยู่แล้วทั้งที่มันไม่ใช่บริษัทของผม แต่ถ้าหากท่านจะเมตรตากรุณาแก้ไขปัญหานี้ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เด็ก ลูกหลานในหมู่บ้านคงจะดีใจมาก ขอบคุณามกๆนะครับ

Comment #7ไฟฟ้าดับบ่อยมาก
พวงผกา
Posted @August,15 2014 01.12 ip : 49...40

ก้ขอร้องเรียนเรื่องไฟดับบ่อยมากที่หมู่ 6 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร เดือนนึงไม่ต่ำกว่า4ครั้งได้ที่ไฟดับ ขอบอกเลยว่าเบื่อมากกก เครื่องใช้ไฟฟ้าจะพังเกือบหมดบ้านแล้วใครจะมารับผิดชอบบ้าง ไม่ใช่เครื่องละพัน สองพัน ที่สำคัญคือค่าไฟเพิ่มขึ้นทุกเดือน ไม่มีลงขนาดลดการใช้ไฟลง ค่าไฟยังขึ้นไม่มีหยุด ทำไมไม่เคยแก้ไขเลย อยู่ที่นี่มาหลายปี แรกๆเป็นยังไง ตอนนี้ยังเหมือนเดิม เก็บค่าไฟไปแพงๆเอาไปไหนหมด ไม่เอามาพัฒนาระบบ+อุปกรณ์ให้มันดีกว่านี้ จ่ายแพงไม่ว่าอย่าดับบ่อยทนไม่ไหวแล้วววว ลูกเล็กๆกลางคืนก็ต้องมานั่งพัดฝห้ ไม่ไม่ได้หลับได้นอน แล้วต้องตื่นไปทำงานแต่เช้า ผ้าไม่ได้รีดให้ลูกไปร.ร. ข้าวก็หุงลำบากหุงกับแก๊สทำกับข้าวก็ต้องรอข้าวสุกก่อน  จะเป็นบ้าตายอยู่แล้ว เดี๋ยวๆก็หม้อแปลงระเบิด แล้วดับแต่ละทีนานมาก ทำไมไม่เพิ่มขนาดที่มันพอดีกับกำลังไฟในหมู่บ้าน ทั้งๆที่รู้ว่าลูกบ้านเค้าใช้ไฟกันเพิ่มมากขึ้น มัวรออะไรอยู่ค่าไฟก็แพงแสนแพงแต่ไม่มีคุณภาพซะเลย

Comment #8แจ้งเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้า
Posted @December,08 2014 13.37 ip : 27...240

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้มีการมอบหมายให้ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดำเนินการเรียก-รับชำระเก็บค่าใช้ในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่ โดยการให้บริษัทเอกชนเข้ามาทำการจดหน่วยอ่านค่าไฟฟ้า และออกใบเรียกเก็บเงินแล้วนั้น ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก หลังจากที่ข้าพเจ้าเดินทางมาชำระค่าไฟฟ้าเมื่อประมาณวันที่ 3 พ.ย.2557 ที่การไฟฟ้าสาขาศรีเชียงใหม่ หลังจากที่ถูกงดจายกระแสไฟฟ้ามา  วันที่16 พ.ย.2557 ได้มีการจดอ่านหน่วยประจำเดือน พ.ย.2557  และวันที่28พ.ย.2557ได้มีเอกสารแจ้งเตือนเพื่องดจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้ชำระภายในวันที่4ธ.ค.2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการงดจ่ายไฟไว้เป็นการชั่วคราว ข้าวเจ้าเห็นว่าเป็นการสมควรหรือไม่ ที่จะตัดไฟฟ้าเร็วเกินไป ให้เวลากับชาวบ้านบ้าง เลยกำหนดเพียง2วัน ออกใบแจ้งเตือนงดจ่ายไฟชั่วคราว เป็นการเอื้อประโยชน์กับบริษัทเอกชนหรือไม่ หากงดจ่ายไฟชั่วคราวต้องเสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม อีกร้อยกว่าบาท มันไม่แตกต่างจากการทวงหนี้ไปหน่อยหรือครับ เดือนเดียวมายกหม้อไฟฟ้าไป ทั้งที่อดีต2-3เดือนหากไม่ชำระถึง งดจ่ายไฟชั่วคราว ไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนแก่ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว แต่หมายถึงชาวบ้านทั้งหมดในเขต เทศบาลศรีเชียงใหม่ ใครเลยกำหนดชำระ จะได้รับเอกสารแจ้งเตือนงดจ่ายไฟชั่วคราว  แต่พนักงานการไฟฟ้าสาขานี้ นำเอารถการไฟฟ้า(สีส้ม)ออกไปเที่ยวสถานบริการหลังเวลาทำงาน ชาวบ้านยืนมองตาละห้อย ชาวบ้านจ่ายค่าไฟฟ้าช้าไม่ถึงเดือนมายึดมิเตอร์  ชาวบ้านไปชำระค่าไฟฟ้าให้มาติดตั้งตามเดิมตั้งแต่12.00น. พนักงานมาติดตั้งให้ 16.45น.
เรื่องที่เข้าเจ้าอ้างอิงขึ้นมาเป็นเรื่องจริง  พนักงานที่นำรถการไฟฟ้าไปเที่ยวสถานบริการคือ ระดับหัวหน้า ชื่อเล่น อ. มีลูกน้องไปด้วย2คน ชื่อ ป. หนึ่งคน และอีกคนไม่ทราบชื่อ
จึงอยากใคร่ขอความอนุเคราห์จาก ท่านผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และเห็นใจชาวบ้านด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ผู้ใช้ไฟฟ้าหมายเลข 20014541631 สาขาศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Comment #9ไฟฟ้าตกเป็นประจำช่วงตอนหัวค่ำ
Boy2do
Posted @August,15 2015 21.36 ip : 113...106

ซอยหมู่บ้านวงศ์ทอง ไฟฟ้าตกเป็นมาหลายเดือนแล้ว ไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขสักที ต้องรอให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพังก่อน หรือว่าไฟไหม้บ้านก่อนถึงจะเข้ามาแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหาดใหญ่ช่วยเข้ามาดูแลให้ด่วน ผมร้องเรียนไปหลายรอบแล้วแต่ก็เงียบ ตอนหัวค่ำไฟจะตกมาก เป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้วไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้สักที หรือว่าจะต้องไปร้องเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยตนเองครับ

Comment #10ไฟฟ้าตกบ่อย มากๆครับ
วิมล วัฒนวรวิทย์
Posted @October,25 2015 15.56 ip : 182...155

สวัดดีครับเพื่อนๆ ขอคำเเนะนำเรื่องไฟตก ทำให้ คอมเเอร์เสียไป สองตัวเเล้ว
เเจ้งให้ เขต เทศบาลท่าสายลวด. ริมเมย  อ.เเม่สอด จ.ตาก ก็บอกให้ไปรวบรวม รายชื่อในระเวกบ้านที่มีปัญหาเดียวกัน ให้ครบ50 ราย ผมก็ยื่นให้เรียบร้อย เเต่ไม่มีหน่วยงานใด มาดูเเล ผมจะทำไงดีครับ หมดหนทางเเล้ว ครับ

Comment #11เช้าวันที่ 12 ม.ค. 2560 สวัสดีปีใหม่ กับของขวัญของการไฟฟ้าฝ่ายผล
ก.ไก่
Posted @January,13 2017 09.54 ip : 202...26

6.20 นาที ของเช้าวันที่ 12 ม.ค.60 เช้าที่หลายคนไม่คาดคิดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะปล่อยกระแสไฟฟ้า overload มาให้อ.นาหม่อม หมู่ที่ 1 ต.พิจิตร มากถึง 364 โวลท์ ทำให้หลอดไฟ้ฟ้าจำนวนมากเสียหาย เครื่องปั๋มนํ้า ทีวี  รวมถึงแผงไฟไหม้ได้รับความเสียหาย (หากเจ้าของบ้านไม่กลับมาทันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ) และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายการ ทั้งนี้ได้รวบรวมความเสียหายเอาไว้แล้วบางส่วน ทั้งนี้เรื่องราว ที่คล้ายกันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้ว และนี้เป็นครั้งที่ 2 การไฟฟ้า ควรจัดการไม่ใช่ปล่อยให้ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนครั้งก่อน...ไม่มีไฟฟ้า เราก็อยู่ไม่ได้ แต่ถ้าการไฟฟ้าแบบนี้ เราก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน ... เคารพอย่างสูง

Comment #12ร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าตกบ่อยและวันนี้ เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 การไ
จุฑามาศ แก้วงาม
Posted @April,29 2017 15.42 ip : 58...73

ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ  แก้วงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรองทองลาดพร้าว 71  เลขที่ 19 หมู่บ้านกรองทอง ซ.นาคนิวาส 48 แยก 14-4  แขวง / เขต ลาดพร้าว กทม. 10230 โทร. 085-918-7475, 02-932-8185 ร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าตกบ่อยและวันนี้ เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 การไฟฟ้าดับไฟ ตั้งแต่ 9.30 - 14.30 น.โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้ประชาชนหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบ่อย อยากให้ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและการควบคุมการปล่อยกระแสไฟที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ขอบคุณคะ

Comment #13ร้องเรียนไฟฟ้าตก
ยงยุทธ
Posted @June,15 2017 09.53 ip : 27...153

ขออนุญาต เจ้าของเพจ และเว็บเพจ ครับ ผม นาย ยงยุทธ  สถานที่ใช้ไฟ 199/15 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
  ร้องเรียนเรื่องแรงดันไฟฟ้าตกบ่อย ถี่มากครับ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายตัวไม่ได้ พัดลมหมุนช้า จนไม่หมุน ปั้มน้ำทำงานไม่ได้ คอมพิวเตอร์ดับ ทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่น กลอดไฟ กระพิบ ถี่ ๆ จนทำให้หลอดเสีย ตู้เย็นพัง และ อีกหลายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่สามารถ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพบ ลักษณะหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ จะเป็นชุมชนใหญ่ โดยกระจายกันออกอยู่ ไม่ค่อยหนาแน่น บางหลัง ห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้า ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่ง หม้อแปลงจะมีขนาดเล็ก 30kwa เป็นไฟเฟสเดียว  ปลายสายวัดได้แค่ 170 โวล สอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ว่าต้องแก้ไขอย่างไร
  ได้คำตอบว่า ปปช.แถวนั้นต้องออกเงินกันซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากันเอง ต้องใช้เงินประมาณ 75000 เต้าหน้าที่ก็จะนำหม้อแปลงมาติดตั้งให้ ซึ่งผมอยากสอบถามกับทุกคนที่มีความรู้เรื่องนี้ว่า มีวิธีไหนที่จะแก้ไขเรื่องไฟตก และ ไม่ต้องเสียเงินซื้อหม้อแปลงเองบ้างครับ

Comment #14ไฟฟ้าตกบ่อยมากครับทุกวันเวลาทำงาน 08.00น-17.00นะ ผมเป็นร้านขายขอ
วิทธิกร
Posted @October,27 2017 11.41 ip : 125...109

ไฟฟ้าตกบ่อยมากครับ ซอยวัดท่าหลวงล่างหมู่2 ตำบลมะขามอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผมขายของชำและเครื่องดื่ม ทำให้ตู้แช่และแอร์ผมเสียหาย ผมต้องการให้ทางการไฟฟ้าเร่งตรวจสอบและแก้ไข ให้หน่อยครับ .และสาเหตุผมคาดว่ามาจากการก่อสร้างโดยไม่ได้ลงหมดแปลงไฟฟ้าอยู่ ณ สถานที่ ศูนย์อาหารหลักจันท์ ติดถนนสาย จันทบุรี-สระแก้ว กำลังเชื่อมโครงหลังคาขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ไฟฟ้าในการเชื่อมมากครับ ผมสังเกตุทุกวัน

แสดงความคิดเห็น

« 9107
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน