ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

รับเรื่องร้องเรียน

สื่อ สิ่งพิมพ์

หนังสือและไวนิล

ปฏิบัติการผู้บริโภค

อ่านทั้งหมด »

Facebook

ล่าสุด

อ่านทั้งหมด »

10 ความคิดเห็นล่าสุด

สุวัชพักร้อนหลบเลียแผลเด้งพ้น อภ. เอ็นจีโอกัดไม่ปล่อยฟ้อง ป.ป.ช.สอบทุจริต

@October,30 2014 11.36

"หมอสุวัช" ลาพักร้อน 30 วัน หลบเลียแผลหลังถูกเลิกจ้าง ผอ.อภ. ด้านเอ็นจีโอกัดไม่ปล่อย ยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบซ้ำพฤติกรรมส่อทุจริต มีผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.เอกชน ตั้งศูนย์บริการล้างไต ขณะที่ "หมอประชุมพร" ชี้การเลิกจ้าง ผอ.อภ.คลุมเครือ เหตุผลประเมินการทำงานยังไม่เสร็จ ระบุพร้อมให้สอบข้อเท็จจริงข้อกล่าวหาเบิกค่าเวรมิชอบ

สุวัชพักร้อนหลบเลียแผลเด้งพ้น อภ. เอ็นจีโอกัดไม่ปล่อยฟ้อง ป.ป.ช.สอบทุจริต

        วันนี้ (29 ต.ค.) พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) หนึ่งในประชาคมสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ยื่นหนังสือ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเวรซ้ำซ้อนและมิชอบตนเอง ว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ทำหนังสือถึง ผอ.รพ.สุรินทร์ ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง โดยยินดีให้ตรวจสอบทุกกรณี เนื่องจากมั่นใจว่าตนเองบริสุทธิ์ เพราะข้อกล่าวอ้างที่ว่าเบิกค่าเวรซ้ำซ้อน โดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล ต้องมาดูรายละเอียด ซึ่งแพทย์ที่ทำงานด้านพยาธิวิทยามี 3 คน การทำเวรล่วงเวลาจะสลับกันทำ หากตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานต่างๆ แล้วพบว่า ไม่เป็นอย่างที่เครือข่ายผู้เสียหายฯ กล่าวอ้าง ก็จำเป็นต้องมีมาตรการโต้ตอบ
      "อยากให้รมว.สาธารณสุข และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบโรงพยาบาลทุกระดับ เพราะข้อเท็จจริงมีแพทย์ ที่ทำงานไม่ถึง 15 วันทำการ แต่ก็ยังเบิกค่าเวร ค่าอื่นๆอีกเยอะ เพียงแต่ไม่มีหลักฐานที่ใครกล้าเปิดเผย จึงอยากให้รมว.สาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงสีขาว" พญ.ประชุมพร กล่าว
      พญ.ประชุมพร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ อยากให้ตรวจสอบไปถึงองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ด้วย อย่างกรณีเลิกจ้าง นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา จากตำแหน่ง ผอ.อภ. ก็เป็นเหตุผลที่คลุมเครือ เนื่องจากในสังคมทราบเพียง นพ.สุวัช บริหารงานไม่ตรงตามเป้าประสงค์ บริหารความขัดแย้งไม่ได้ แต่ข้อเท็จจริงในเรื่องการประเมินผลการทำงานก็ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ควรต้องรอผลการประเมินก่อนหรือไม่ จะได้มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดคำถามไม่จบสิ้นเช่นนี้ และนพ.สุวัช ก็สามารถร้องกลับหรือฟ้องร้องเพื่อทวงถามเหตุผลได้ แม้จะเซ็นชื่อรับทราบเลิกจ้างก็ตาม
      น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงาน 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ กล่าวว่า เครือข่ายฯ ได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบ นพ.สุวัช เพราะเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ และมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ รพ.มหาสารคามอินเตอร์ คือการเช่าพื้นที่ รพ.มหาสารคามอินเตอร์ เพื่อจัดตั้งศูนย์สนับสนุนงานล้างไตและฟอกเลือดเพื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (CAPD) โดยมีการจ้าง นพ.ดำรัส โรจนเสถียร ซึ่งเป็นผู้บริหาร รพ.มหาสารคามอินเตอร์ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการ และเครื่องมืออุปกรณ์การล้างไตที่จัดซื้อเข้ามา ก็มีบริษัทของลูก นพ. ดำรัส เป็นผู้แทนจำหน่าย โดยมีข้อสังเกตว่า เหตุใด รพ.มหาสารคามอินเตอร์ จึงส่งใบเสนอราคาได้ทันทีที่ประชุมเสร็จเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ก่อนวันอนุมัติโครงการ 29 ก.ค. ทั้งนี้ ใบเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ 924 ตารางเมตรรายเดือน ในอัตราตารางเมตรละ 500 บาท เป็นเงิน 462,000 บาท โดยโครงการดังกล่าว นพงสุวัช อนุมัติเมื่อวันที่ 29 ก.ค. มีมูลค่าโครงการ 25 ล้านบาท เป็นค่าจัดหาสถานที่ 9 ล้านบาท จ้างที่ปรึกษา 3 ล้านบาท พัฒนาระบบไอที 13 ล้านบาท
      “นอกจากนี้ ยังมีการจ้าง นพ.ดำรัส เป็นที่ปรึกษาโครงการ 6 เดือน ในค่าจ้าง 1 ล้านบาทโดยวิธีตกลงราคา ทั้งที่ในโครงการได้กำหนดค่าจ้างที่ปรึกษา 18 เดือน จำนวนเงิน 3 ล้านบาท ส่อให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริตของ นพ.สุวัชที่จะหลีกเลี่ยงอำนาจในการอนุมัติหรือไม่ เนื่องจากในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา ไม่เกิน 1 ล้านบาท อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการหากเกินกว่านั้นเป็นอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม” น.ส.กรรณิการ์ กล่าวและว่า ข้อกำหนดการเช่าพื้นที่สำหรับโครงการที่แนบสัญญา มีเพียง 1 หน้า ซึ่งกำหนดรายละเอียดน้อยมาก และไม่ระบุถึงการบริการที่ อภ.ประสงค์จะได้จากการเช่าสถานที่ เป็นต้น
      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.สุวัช ภายหลังถูกเลิกจ้าง ได้ใช้สิทธิลาพักร้อนตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. - 27 พ.ย. 2557 เฉพาะวันทำการ ซึ่งจะครบ 30 วัน ก่อนจะสรรหาเลือก ผอ.อภ.คนใหม่

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 29 ตุลาคม 2557

ปัญหา ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ... ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

@October,30 2014 11.30

ประชาชนจะไม่ปลอดภัยในการใช้ยา หาก (ร่าง) พระราชบัญญัติยา (พ.ร.บ.ยา) ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจแล้วเสร็จ ไม่ได้รับการแก้ไข

ท้วงร่าง พ.ร.บ.ยาจบสวย แบ่งประเภทยาตามเดิม รอหารือรอบด้าน

@October,23 2014 10.28

  หารือท้วงร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่จบสวย แบ่งประเภทยายึดเดิมเป็นยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาสามัญฯ ส่วนประเด็นที่เห็นสอดคล้องแต่บทบัญญัติไม่ชัด ปรับแก้ถ้อยความแล้ว ขณะที่วิชาชีพอื่นไม่ต้องขออนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายา และผู้ไม่เชี่ยวชาญคุบผลิต ขาย นำเข้ายา ไม่ได้ข้อสรุป รอหารือกับวิชาชีพอื่น 27-28 ต.ค. เครือข่ายเภสัชฯพอใจผลสรุป คาดเสร็จทันตามกำหนด

ที่นี่ Thai PBS : กลุ่มลูกหนี้ เสนอข้อเรียกร้อง ร่าง พ.ร.บ.ทวงหนี้ (20 ต.ค. 57)

@October,22 2014 12.10

ที่นี่ Thai PBS : กลุ่มลูกหนี้ เสนอข้อเรียกร้อง ร่าง พ.ร.บ.ทวงหนี้

จบคดีมะละกอจีเอ็มโอ ศาลฯ ชี้กรมวิชาการเกษตรทำตามหน้าที่และได้หยุดทดลองแล้ว

@October,22 2014 11.22

ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดีมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม ชี้กรมวิชาการเกษตรยุติการทดลองแล้วไม่ถือละเลยปฏิบัติหน้าที่ ด้าน ผอ.กรีนพีซ เชื่อมีฉวยโอกาสใช้คำพิพากษาสร้างความชอบธรรมทดลองพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด      

กิจกรรมล่าสุด

ที่นี่ Thai PBS : กลุ่มลูกหนี้ เสนอข้อเรียกร้อง ร่าง พ.ร.บ.ทวงหนี้ (20 ต.ค. 57)

@October,22 2014 12.10

ที่นี่ Thai PBS : กลุ่มลูกหนี้ เสนอข้อเรียกร้อง ร่าง พ.ร.บ.ทวงหนี้

กสท.ถกเยียวยาลูกค้าหลังทรู วิชั่นส์ หมดสัมปทาน

@October,06 2014 09.50

บอร์ด กสท. ถกเยียวยาผู้บริโภคหลังทรูหมดสัมปทาน ด้านช่อง 3 ยังไม่ยื่นออกผังรายการช่อง3 อะนาล็อก บนช่องดิจิตอล

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 6 ต.ค. นี้ ในการประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระการประชุม ได้แก่ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จะหมดสัญญาณสัมปทานกับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา

3 องค์กรด้านสิทธิผู้บริโภค! ผนึกกำลังเดินหน้าร่วมกัน จัดงาน Consumer Convergence

@September,29 2014 12.31

สปสช. ผนึก สคบ. และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดงานประชุมวิชาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค “Consumer Convergence: ผู้บริโภค มาด้วยใจ ก้าวไกลด้วยกัน” สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงการร่วมมือทำงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ตร.เตือนภัยไวรัสส่งผ่านเอสเอ็มเอส

@August,26 2014 09.34

ผกก.สน.โชคชัย เตือนภัยไวรัสที่ส่งผ่านมาทางเอสเอ็มเอส (SMS) ข้อความ ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของโทรศัพท์ เพราะนอกจากจะนำโทรศัพท์ไปล้างข้อมูลทั้งหมดออกอาจต้องเสียค่าบริการในการส่งเอสเอ็มเอสจำนวนมาก

ดูอัลบั้มกิจกรรม » | อ่านทั้งหมด »

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สงขลา

บทความ

อ่านทั้งหมด »

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Hots Issue

Tags Clound

ข่าวผู้บริโภค ข่าวไอที บทความ กิจกรรม ข้อมูลผู้บริโภค อัลบั้มกิจกรรม ข่าวด่วน Spot รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุสภาผู้บริโภค กสทช. โฟกัส อย. 3G ผู้บริโภค ปฏิบัติการผู้บริโภค ยา สื่อ/สิ่งพิมพ์ มือถือ หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม องค์การอิสระผู้บริโภค โฆษณา สปสช. รณรงค์ อาหาร ไอที องค์การอิสระ อาหารเสริม ไอซีที เติมเงิน ประกัน โทรคมนาคม วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เหล้า ไฟฟ้า หลักประกัน สบท. SMS จอดำ รถโดยสารสาธารณะ ขึ้นทะเบียนองค์กร ธนาคาร สงขลา สาธารณสุข กสทช. ผู้บริโภค สคบ สมาคมผู้บริโภคสงขลา เยาวชน เตือน สปสช สื่อ กสทช มะเร็ง พรบ รังนก สภาผู้บริโภค น้ำท่วม สารเคมี อาสาสมัคร คปภ พนัน ฉลากโภชนาการ ชื่อสามัญ ร้องเรียน กฏหมาย เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ กทค. ปรับ คนรักหลักประกันสุขภาพ NGV แพทย์ชนบท ขาดแคลน กพย. อาหารเป็นพิษ สธ. โรมมิ่ง เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ อาหารสุขภาพ พรบ.คอมพิวเตอร์ สคบ. แร่ใยหิน 30บาท E.Coli สิทธิ บัตรทอง อินเตอร์เน็ต โฆษณาเกินจริง ม.61 แฉ โทรศัพท์ มพบ. สุขภาพ กิจกรรม ไอโฟน คุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวัง วิกฤติ พลังงาน พรีเพด ฉลาก GMO ค่าโทร สัญญา ธปท ประเด็นนโยบาย ศาล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพชรเกษม41 องค์กร เนื้องอก เครือข่ายประชาชน บริการสุขภาพ หนี้ เสี่ยงโรคมะเร็ง เขาคูหา คาราบาว GPS รถมือสอง เครื่องสำอาง สครับไทฟัส นโยบาย มพบ เตือนภัยโรมมิ่ง บอลยูโร โทรทัศน์ วิทยุ หนี้บัตรเครดิต วิชาการ ฟรีทีวี ซันคลาร่า ยื่นหนังสือ ประท้วง เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 30 บาท ภาคใต้ กองทุนท้องถิ่น เครือข่ายหลักประกันฯสงขลา รถโดยสาร บริการสาธารณะ เดินป่า มาลาเรีย มินิบัส อุบัติเหตุ เอฟทีเอ ไม่ร่วมจ่าย 30บ. มืิอถือ อาหารเสริมปลอม ดอกเบี้ยสูง วัยรุ่น อินเทอร์เน็ต ขายตรง สารปนเปื้อนในอาหาร ระวัง แอบอ้าง ปั่น บก.ปคบ. เรือเอสเพอรันซา ทิศทาง สมุนไพร สังคมออนไลน์ ศัตรูพืช คคส. ทวงหนี้ สินค้าและบริการทั่วไป netapp เกม นอรเวย์ ก่อการร้าย สังหารหมู่ สทิงพระ เกษตรกร สสจ. ทีวีดิิทัล ยูเอ็น เกมส์ออนไลน์ ประกันสังคม กฏหมายผู้บริโภค ถอดบทเรียน สปส. สปสช. ค่าไฟฟ้า เดินทาง ไม่เก็บ 30 บาท ปัตตานี ปลอดภัย ไทยคม สส. มือถือในมือเด็ก ตลาดนัด เทคโนโลยี บ้านร้าว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภัยพิบัติ คปภ. บำนาญ สถิติ แถลงการณ์ น้ำมัน
ดูทั้งหมด speedtest.or.th