ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

รับเรื่องร้องเรียน

สื่อ สิ่งพิมพ์

หนังสือและไวนิล

ปฏิบัติการผู้บริโภค

อ่านทั้งหมด »

Facebook

ล่าสุด

อ่านทั้งหมด »

10 ความคิดเห็นล่าสุด

“ปรียนันท์” ยื่น สนช.แก้ กม.ขอ “คนนอก” บริหารแพทยสภา หมอร่วมค้าน ซัดกลับแพทยสภาไม่เกี่ยวค่ารักษาแพง

@September,30 2016 09.57

“ปรียนันท์” ยื่น 1.5 หมื่นชื่อ ขอปรับแก้ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม ให้มีคนนอกเป็นกรรมการแพทยสภา สัดส่วน 50 : 50 ดำรงตำแหน่งวาระไม่เกิน 2 วาระ วาระละ 2 ปี อ้างทำค่ารักษาแพง เอื้อเอกชน ด้านแพทย์ทำแคมเปญค้านไม่เอาคนนอกบริหาร วิชาชีพควรบริหารกันเอง ยันแพทยสภาไม่มีหน้าที่กำหนดราคาค่ารักษา ดูแลเรื่องขึ้นทะเบียน การศึกษา จริยธรรม

กสทช.เผยเรื่องร้องเรียนโทรคมนาคมพุ่ง 30% หลังโปรโมต โทร.1200

@September,29 2016 10.53

สำนักงาน กสทช. เผยรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 หลังมีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโทร.1200 เป็นช่องทางร้องเรียน-แก้ไขปัญหาจากบริการโทรคมนาคม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติรับเรื่องร้องด้านโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2559 พบว่า จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555-2556 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 3-8 คือจากจำนวนเรื่องร้องเรียน 2,184 เรื่องในปี 2554 เพิ่มเป็น 2,265 เรื่องในปี 2555 และเป็น 2,437 ในปี 2556 ส่วนในปี 2558 พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2557 มากถึงร้อยละ 30 จาก 2,210 เรื่องในปี 2557 เป็น 2,913 เรื่องในปี 2558 และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น 3,224 เรื่อง อันอาจเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร้องเรียนกรณีพบปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม อาทิ สายหลุด ย้ายค่ายไม่ได้ เป็นต้น มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


สำหรับในปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ส.ค. 2559 ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. จำนวน ทั้งหมด 3,224 เรื่อง สำนักงานฯ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและยุติเรื่องร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 2,588 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.27 จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยเรื่องร้องเรียนในปีนี้ แบ่งเป็น  1.เรื่องร้องเรียนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2,407 เรื่อง 2.เรื่องร้องเรียนบริการอินเทอร์เน็ต 637 เรื่อง 3.เรื่องร้องเรียนบริการโทรศัพท์ประจำที่ 45 เรื่อง 4.เรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุคมนาคม/เสาสัญญาณ 95 เรื่อง และ5.เรื่องร้องเรียนอื่นๆ อีก 40 เรื่อง


นายฐากรกล่าวว่า เมื่อดูรายละเอียดของสถิติการร้องเรียนพบว่า สถิติเรื่องร้องเรียนกรณีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ไม่ดี ไม่ตรงตามที่มีการโฆษณาไว้ตั้งแต่ปี 2554-2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,152 เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี 2554-2556 จาก 129 เรื่องในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 209 เรื่องในปี 2555 และเพิ่มเป็น 229 เรื่องในปี 2556 และลดลงเป็น 142 เรื่องในปี 2557 แต่กลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นเท่าตัวเป็นจำนวน 324 เรื่องในปี 2558 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาจากการใช้งานร้องเรียนมายังสำนักงานได้อย่างสะดวกอย่างไรก็ดีในปี 2559 เรื่องร้องเรียนดังกล่าวลดลงจนมีจำนวนน้อยที่สุด 119 เรื่องนับตั้งแต่ช่วงปี 2554-2559


สำหรับสถิติการร้องเรียนกรณีผู้ใช้บริการได้รับ SMS โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการที่สำนักงานได้รับการร้องเรียนตั้งแต่ปี 2554-2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 782 เรื่อง โดยในช่วงปี 2555-2557 เรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 118 เรื่องในปี 2555 เป็น 144 เรื่องในปี 2556 และเพิ่มเป็น 162 เรื่องในปี 2557 แต่หลังจากปี 2558 เป็นต้นมา เรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเป็น 119 เรื่องในปี 2558 และลดลงเหลือ 81 เรื่องในปี 2559 ทั้งนี้ อาจมาจากการออกมาตรการยกเลิก SMS กวนใจ-กินเงิน ผ่านช่องทาง *137 ของสำนักงาน กสทช.


ในส่วนของสถิติเรื่องร้องเรียนกรณีถูกบังคับขายพ่วงบริการที่ผู้ใช้บริการไม่มีความต้องการใช้งานพบว่า ตั้งแต่ปี 2554-2559 มีเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. 6 เรื่อง โดยจำแนกเป็นรายปี ดังนี้ ปี 2554 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ปี 2555 และปี 2556 มีเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนเท่ากันคือ 1 เรื่อง ปี 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ปี 2558 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง และในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง

ที่มา  : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 27 กันยายน 2559

คลังเตรียมใช้ประกันภัย คุมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ขรก.-ครอบครัว

@September,28 2016 12.03

กระทรวงการคลังเร่งสรุปแนวทางให้บริษัทประกันภัยบริหารจัดการระบบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ คาดบังคับใช้ปีหน้า ขณะที่อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำไม่กระทบสิทธิ์ข้าราชการและครอบครัว

'สคบ.'ลุยฟ้องเอกชนเอาเปรียบผู้บริโภค รวมกว่า11ลบ.

@September,12 2016 10.42

สคบ.เดินหน้าฟ้องแพ่งเอกชนเอาเปรียบผู้บริโภค รวมวงเงินที่ต้องชดใช้คืนกว่า 11 ล้านบาท ชี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจทัวร์-ตั๋วเครื่องบิน-ความงาม-ฟิตเนส

บริษัทประกันไม่รับผิดชอบผู้บริโภคดีพอ เครือข่ายผู้บริโภค ไม่หนุนกระทรวงการคลังทำประกันคนจน 99 บาท

@September,12 2016 10.37

เครือข่ายผู้บริโภคจัดเวทีความร่วมมือในการดูแลผู้บริโภค กรณีปัญหาผู้บริโภคกับการธุรกิจประกัน ไม่เห็นด้วยกับกระทรวงการคลัง จะมีการใช้เงินเกือบ 800 ล้านบาทซื้อประกันให้คนจน เหตุบริษัทประกันจำนวนมากยังไม่มืออาชีพในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคมากเพียงพอหลังเกิดปัญหาเมื่อทำประกัน เป็นเพียงการสนับสนุนธุรกิจประกัน สวัสดิการชั่วคราวและไม่ยั่งยืน พร้อมเสนอให้รัฐมีระบบบำนาญช่วยเหลือประชาชนเพราะเป็นสวัสดิการโดยตรงต่อประชาชน

กิจกรรมล่าสุด

ตั้งแต่2 มิ.ย.! ลงทะเบียนซิมฟรี ณ ที่ว่าการอำเภอ-อบต.-อบจ.ใกล้บ้าน

@May,29 2015 11.37

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ลงนามในบันทึกความตกลง(MOU)ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และ (MOU) ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน(พรีเพด)  ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการงานทะเบียนกว่า 2,400 แห่งทั่วประเทศ ได้ฟรีตั้งแต่ 2 มิ.ย. นี้

′จังก์ฟู้ด′ต้นตอ โรคอ้วน-หัวใจ-มะเร็ง แผลงฤทธิ์เร็วกว่าที่คิด!

@May,26 2015 10.37

ทิม สเปคเตอร์ ศาสตราจารย์ด้านพันธุกรรมระบาดวิทยาจากคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทดลองให้ลุกชายอายุ 23 ปี ที่เป็นนักศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ ใช้ชีวิตอยู่ด้วย "อาหารขยะ" เพียงอย่างเดียวเป็นระยะเวลา 10 วัน แล้วพบว่าการรับประทานอาหารขยะเพียงไม่กี่อย่างส่งผลให้จำนวนแบคทีเรียในกระเพาะอาหารที่เป็นปัจจัยในการป้องกันหลายๆโรคอย่างเช่นโรคอ้วนเบาหวานมะเร็งและโรคหัวใจลดลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคอาหารเหล่านั้นเป็นประจำเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหล่านี้

คอบช. จี้ สปช ดันร่างรัฐธรรมนูญ ม.48 ห้ามควบรวมสื่อ พร้อมเพิ่มมิติคุ้มครองผู้บริโภค

@April,24 2015 10.42

นางสาวชลดา บุญเกษม อนุกรรมการองค์การอิสรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสื่อและโทรคมนาคม (คอบช.สื่อและโทรคมนาคม) ยื่นหนังสือกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) ให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา48 ห้ามมิให้มีการควบรวมสื่อและให้เพิ่มเนื้อหาคุ้มครองสิทธิผู้บรโภคสื่อในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเป็นธรรมรอบด้านและปราศจากการครอบงำ พร้อมสนับสนุนการต่อสู้ของบริษัท Nation Multi media Group (NMG) เพื่อหลักการตามกฎหมายมิให้การควบรวมสื่อ

สมาคมผู้บริโภค จ.สงขลา ปฏิบัติการสายตรวจประชาชนอาสา ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

@April,22 2015 10.36

สืบเนื่องจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลา จัด “โครงการอบรมเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและสายตรวจประชาชนอาสา” โดยใช้แอพไลน์ร้องเรียนเพื่อพัฒนารถโดยสารปลอดภัย

ดูอัลบั้มกิจกรรม » | อ่านทั้งหมด »

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สงขลา

บทความ

อ่านทั้งหมด »

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Hots Issue

Tags Clound

ข่าวผู้บริโภค ข่าวไอที บทความ กิจกรรม ข้อมูลผู้บริโภค อัลบั้มกิจกรรม ข่าวด่วน Spot รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุสภาผู้บริโภค กสทช. โฟกัส อย. 3G ปฏิบัติการผู้บริโภค ผู้บริโภค ยา สื่อ/สิ่งพิมพ์ มือถือ หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม องค์การอิสระผู้บริโภค โฆษณา สปสช. รณรงค์ อาหาร ไอที องค์การอิสระ อาหารเสริม ไอซีที เติมเงิน ประกัน โทรคมนาคม วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เหล้า ไฟฟ้า หลักประกัน สบท. SMS จอดำ รถโดยสารสาธารณะ ขึ้นทะเบียนองค์กร ธนาคาร สงขลา สาธารณสุข กสทช. ผู้บริโภค สคบ สมาคมผู้บริโภคสงขลา เยาวชน เตือน สปสช สื่อ กสทช มะเร็ง พรบ รังนก สภาผู้บริโภค น้ำท่วม สารเคมี อาสาสมัคร คปภ พนัน ฉลากโภชนาการ ชื่อสามัญ ร้องเรียน กฏหมาย เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ กทค. ปรับ คนรักหลักประกันสุขภาพ NGV แพทย์ชนบท ขาดแคลน กพย. อาหารเป็นพิษ สธ. โรมมิ่ง เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ อาหารสุขภาพ พรบ.คอมพิวเตอร์ สคบ. แร่ใยหิน 30บาท E.Coli สิทธิ บัตรทอง อินเตอร์เน็ต โฆษณาเกินจริง ม.61 แฉ โทรศัพท์ มพบ. สุขภาพ กิจกรรม ไอโฟน คุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวัง วิกฤติ พลังงาน พรีเพด ฉลาก GMO ค่าโทร สัญญา ธปท ประเด็นนโยบาย ศาล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพชรเกษม41 องค์กร เนื้องอก เครือข่ายประชาชน บริการสุขภาพ หนี้ เสี่ยงโรคมะเร็ง เขาคูหา คาราบาว GPS รถมือสอง เครื่องสำอาง สครับไทฟัส นโยบาย มพบ เตือนภัยโรมมิ่ง บอลยูโร โทรทัศน์ วิทยุ หนี้บัตรเครดิต วิชาการ ฟรีทีวี ซันคลาร่า ยื่นหนังสือ ประท้วง เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 30 บาท ภาคใต้ กองทุนท้องถิ่น เครือข่ายหลักประกันฯสงขลา รถโดยสาร บริการสาธารณะ เดินป่า มาลาเรีย มินิบัส อุบัติเหตุ เอฟทีเอ ไม่ร่วมจ่าย 30บ. มืิอถือ อาหารเสริมปลอม ดอกเบี้ยสูง วัยรุ่น อินเทอร์เน็ต ขายตรง สารปนเปื้อนในอาหาร ระวัง แอบอ้าง ปั่น บก.ปคบ. เรือเอสเพอรันซา ทิศทาง สมุนไพร สังคมออนไลน์ ศัตรูพืช คคส. ทวงหนี้ สินค้าและบริการทั่วไป netapp เกม นอรเวย์ ก่อการร้าย สังหารหมู่ สทิงพระ เกษตรกร สสจ. ทีวีดิิทัล ยูเอ็น เกมส์ออนไลน์ ประกันสังคม กฏหมายผู้บริโภค ถอดบทเรียน สปส. สปสช. ค่าไฟฟ้า เดินทาง ไม่เก็บ 30 บาท ปัตตานี ปลอดภัย ไทยคม สส. มือถือในมือเด็ก ตลาดนัด เทคโนโลยี บ้านร้าว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภัยพิบัติ คปภ. บำนาญ สถิติ แถลงการณ์ น้ำมัน
ดูทั้งหมด speedtest.or.th