ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

รับเรื่องร้องเรียน

สื่อ สิ่งพิมพ์

หนังสือและไวนิล

ปฏิบัติการผู้บริโภค

อ่านทั้งหมด »

Facebook

ล่าสุด

อ่านทั้งหมด »

10 ความคิดเห็นล่าสุด

สงขลาจัดกิจรรม “วันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”

@November,24 2014 15.04

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมงาน วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2557 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีคณะครู นักเรียน ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้บริโภคเสนอกรอบรธน.ปฏิรูปประเทศ ร้องรัฐผ่านกม.องค์การอิสระผู้บริโภค พร้อมยุติการจับกุม

@November,21 2014 11.30

องค์กรผู้บริโภคเสนอกรอบรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องให้ยุติการจับกุมบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่รณรงค์ปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศ

จวกประกันสังคมเมิน “ลูกจ้าง” มีส่วนร่วมสะท้อนปัญหา - ปรับปรุงสิทธิประโยชน์

@November,21 2014 11.21

กลุ่มคนรักหลักประกันฯ ชี้สิทธิประกันสังคมไม่เปิดช่องให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม สะท้อนปัญหา ปรับปรุงสิทธิประโยชน์การรักษา จวก 20 ปี บางเรื่องยังไม่ปรับปรุง ทั้งสิทธิการทำฟัน การคลอด การบำบัดสารเสพติด จี้ปรับปรุงการเปิดรับฟังความเห็น

จวกประกันสังคมเมิน “ลูกจ้าง” มีส่วนร่วมสะท้อนปัญหา - ปรับปรุงสิทธิประโยชน์         น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เขียนไว้ชัดเจนให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยปีละครั้ง ถือเป็นมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกองทุน ทำให้ประชาชนมีช่องทางเสนอปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการเสนอความเห็นและสะท้อนปัญหาต่อคณะกรรมการระดับเขตอีก ส่วนกองทุนประกันสังคม การจัดทำกฎหมายไม่ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมหลายช่องทาง แม้จะมีการกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี คือ มีผู้ประกันตนเข้าไปเป็นกรรมการกองทุนในสัดส่วนเท่ากับนายจ้าง แต่ระบบไม่ได้เอื้อให้เกิดการสะท้อนปัญหา หรือเกิดการสื่อสารระหว่างตัวแทนผู้ประกันตน กับผู้ประกันตนในระบบที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงสิทธิ แม้จะมีระบบการร้องทุกข์แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถสะท้อนปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้ ส่วนปัญหาทุจริต ไม่โปร่งใส เมื่อมีการท้วง​ก็ยังไม่พบว่ามีกระบวนการตรวจสอบที่นำไปสู่การสอบสวนหรือความชัดเจนแต่อย่างใด
      “ขณะนี้กำลังมีการแก้กฎหมายกองทุนประกันสังคมในหลายมาตรา ซึ่งจะมีการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ด้วย ซึ่ง 20 ปีที่ผ่านมา สิทธิประโยชน์หลายเรื่องยังไม่ได้รับการปรับปรุง เช่น การรักษาทันตกรรม การบำบัดสารเสพติด การรักษาผู้ที่ฆ่าตัวตาย หรือ การคลอดที่จำกัดสิทธิเพียง 2 ครั้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกองทุนประกันสังคม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดการสะท้อนปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจากประสบการณ์ของการเรียกร้องสิทธิบัตรทอง เช่น การเข้าถึงการรักษาโรคเอดส์ โรคไต เมื่อมีการสะท้อนปัญหาก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเพิ่มขึ้นได้” น.ส.สุรีรัตน์ กล่าว
      ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การสำรวจความเห็นของประชาชนต่อระบบการให้บริการสุขภาพในสิทธิบัตรทอง จะดำเนินการปีละ 1 ครั้ง มี 2 วิธี คือ 1. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ด้วยการให้คณะอนุกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลงไปรับฟังความเห็นในระดับเขตก่อนส่งเข้าบอร์ดคุณภาพเพื่อพิจารณา และ 2. ให้สำนักเอแบคโพลล์ทำการสุ่มสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ส่วนผลที่ได้หากเป็นเรื่องร้องเรียนเช่นการเข้าถึงการรับบริการนั้นจะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป แต่หากเป็นข้อเรียกร้องเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ก็จะนำเข้าอนุกรรมการชุดสิทธิประโยชน์เพื่อพิจารณาต่อไป โดยผลการสำรวจในปี 2557 ประชาชนร้อยละ 82 ระบุว่าไม่พบปัญหาในการรับบริการ ส่วนที่ยังประสบปัญหาพบว่า ร้อยละ 50.4 มีปัญหาในการรอคิวนาน ร้อยละ 27.42 ยังประสบปัญหาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เป็นต้น ส่วนการรับบริการในภาพรวมค่าเฉลี่ย​ อยู่ที่ 8.35 ​และผลการรักษาหาย หรือ ดีขึ้นอยู่ที่ 8.28 ​จากค่าเฉลี่ยเต็ม 10

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 พฤศจิกายน 2557

กรมการปกครองโต้ กสทช. อ้างข้อมูลแจกคูปองมั่ว

@November,14 2014 11.24

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ กสทช. แจกคูปองทีวีดิจิตอล ครั้งแรก 10 ตุลาคม 21 จังหวัด จำนวน 4.64 ครัวเรือน รวมทั้งกรุงเทพมหานคร แต่ จนถึงวันนี้ บ้านผมซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ก็ยังไม่ได้รับคูปอง ไม่รู้ไปตกหล่นที่ไหน โทร.ไปที่คอลเซ็นเตอร์ 1200 ของ กสทช. คุณภาพก็ต่ำเตี้ยอีก กด 8 กด 9 ตามคำแนะนำก็ไม่ไปไหน บางครั้งก็แผ่นเสียงตกร่องพูดซ้ำๆจนเบื่อต้องวางหูไปเอง

บุกจับครีมรักษาสารพัดโรค “Firmax 3” กลางประชุมขายตรงโคราช เผยครู-จนท.สธ.ตกเป็นเหยื่อเพียบ

@November,12 2014 12.02

อย.จับอีก! ครีมมหัศจรรย์อ้างรักษาสารพัดโรค “Firmax 3” บุกยึดของกลางได้คาโรงแรมประชุมขายตรงใจกลางโคราช กับร้านบ้านแซนดี้ พบขายเครื่องสำอางผิดกฎหมายเพียบ ยึดของกลางรวม 1.7 ล้านบาท แจ้ง 6 ข้อหา เผยขบวนการขายตรงมีครู-จนท.สาธารณสุขตกเป็นเหยื่อช่วยโปรโมตสินค้าหลายราย

กิจกรรมล่าสุด

ผู้บริโภคเสนอกรอบรธน.ปฏิรูปประเทศ ร้องรัฐผ่านกม.องค์การอิสระผู้บริโภค พร้อมยุติการจับกุม

@November,21 2014 11.30

องค์กรผู้บริโภคเสนอกรอบรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องให้ยุติการจับกุมบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่รณรงค์ปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศ

วิทยุยุค คสช.โฆษณาผิด กม.เพียบ อ้างรักษาโรคครอบจักรวาล กสทช.เร่งสั่งระงับ

@November,06 2014 11.41

  เครือข่ายผู้บริโภคเผยวิทยุยุค คสช. โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมากถึง 88% ทั้งโฆษณายา อาหารเสริมเกินจริง อวดอ้างสรรพคุณรักษาครอบจักรวาล เสริมสมรรถภาพทางเพศและความงาม แนะนักจัดรายการ เจ้าของคลื่นส่งโฆษณาให้ สสจ. ตรวจสอบก่อน ช่วยลดการทำผิดได้ ด้าน กสทช. เผยหาก อย. ฟันธงผิดจริงพร้อมสั่งระงับออกอากาศ ปรับวันละ 2 หมื่นบาท ระบุผิดซ้ำจ่อถอนใบอนุญาต อย. เร่งแก้กฎหมายเพิ่มโทษปรับถึงหลักแสนบาท

ที่นี่ Thai PBS : กลุ่มลูกหนี้ เสนอข้อเรียกร้อง ร่าง พ.ร.บ.ทวงหนี้ (20 ต.ค. 57)

@October,22 2014 12.10

ที่นี่ Thai PBS : กลุ่มลูกหนี้ เสนอข้อเรียกร้อง ร่าง พ.ร.บ.ทวงหนี้

กสท.ถกเยียวยาลูกค้าหลังทรู วิชั่นส์ หมดสัมปทาน

@October,06 2014 09.50

บอร์ด กสท. ถกเยียวยาผู้บริโภคหลังทรูหมดสัมปทาน ด้านช่อง 3 ยังไม่ยื่นออกผังรายการช่อง3 อะนาล็อก บนช่องดิจิตอล

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 6 ต.ค. นี้ ในการประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระการประชุม ได้แก่ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จะหมดสัญญาณสัมปทานกับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา

ดูอัลบั้มกิจกรรม » | อ่านทั้งหมด »

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สงขลา

บทความ

อ่านทั้งหมด »

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Hots Issue

Tags Clound

ข่าวผู้บริโภค ข่าวไอที บทความ กิจกรรม ข้อมูลผู้บริโภค อัลบั้มกิจกรรม ข่าวด่วน Spot รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุสภาผู้บริโภค กสทช. โฟกัส อย. 3G ผู้บริโภค ปฏิบัติการผู้บริโภค ยา สื่อ/สิ่งพิมพ์ มือถือ หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม องค์การอิสระผู้บริโภค โฆษณา สปสช. รณรงค์ อาหาร ไอที องค์การอิสระ อาหารเสริม ไอซีที เติมเงิน ประกัน โทรคมนาคม วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เหล้า ไฟฟ้า หลักประกัน สบท. SMS จอดำ รถโดยสารสาธารณะ ขึ้นทะเบียนองค์กร ธนาคาร สงขลา สาธารณสุข กสทช. ผู้บริโภค สคบ สมาคมผู้บริโภคสงขลา เยาวชน เตือน สปสช สื่อ กสทช มะเร็ง พรบ รังนก สภาผู้บริโภค น้ำท่วม สารเคมี อาสาสมัคร คปภ พนัน ฉลากโภชนาการ ชื่อสามัญ ร้องเรียน กฏหมาย เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ กทค. ปรับ คนรักหลักประกันสุขภาพ NGV แพทย์ชนบท ขาดแคลน กพย. อาหารเป็นพิษ สธ. โรมมิ่ง เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ อาหารสุขภาพ พรบ.คอมพิวเตอร์ สคบ. แร่ใยหิน 30บาท E.Coli สิทธิ บัตรทอง อินเตอร์เน็ต โฆษณาเกินจริง ม.61 แฉ โทรศัพท์ มพบ. สุขภาพ กิจกรรม ไอโฟน คุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวัง วิกฤติ พลังงาน พรีเพด ฉลาก GMO ค่าโทร สัญญา ธปท ประเด็นนโยบาย ศาล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพชรเกษม41 องค์กร เนื้องอก เครือข่ายประชาชน บริการสุขภาพ หนี้ เสี่ยงโรคมะเร็ง เขาคูหา คาราบาว GPS รถมือสอง เครื่องสำอาง สครับไทฟัส นโยบาย มพบ เตือนภัยโรมมิ่ง บอลยูโร โทรทัศน์ วิทยุ หนี้บัตรเครดิต วิชาการ ฟรีทีวี ซันคลาร่า ยื่นหนังสือ ประท้วง เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 30 บาท ภาคใต้ กองทุนท้องถิ่น เครือข่ายหลักประกันฯสงขลา รถโดยสาร บริการสาธารณะ เดินป่า มาลาเรีย มินิบัส อุบัติเหตุ เอฟทีเอ ไม่ร่วมจ่าย 30บ. มืิอถือ อาหารเสริมปลอม ดอกเบี้ยสูง วัยรุ่น อินเทอร์เน็ต ขายตรง สารปนเปื้อนในอาหาร ระวัง แอบอ้าง ปั่น บก.ปคบ. เรือเอสเพอรันซา ทิศทาง สมุนไพร สังคมออนไลน์ ศัตรูพืช คคส. ทวงหนี้ สินค้าและบริการทั่วไป netapp เกม นอรเวย์ ก่อการร้าย สังหารหมู่ สทิงพระ เกษตรกร สสจ. ทีวีดิิทัล ยูเอ็น เกมส์ออนไลน์ ประกันสังคม กฏหมายผู้บริโภค ถอดบทเรียน สปส. สปสช. ค่าไฟฟ้า เดินทาง ไม่เก็บ 30 บาท ปัตตานี ปลอดภัย ไทยคม สส. มือถือในมือเด็ก ตลาดนัด เทคโนโลยี บ้านร้าว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภัยพิบัติ คปภ. บำนาญ สถิติ แถลงการณ์ น้ำมัน
ดูทั้งหมด speedtest.or.th